Handreiking Geriatrisch Assessment

Verenso maakt op haar website melding van een nieuwe handreiking en schrijft: “De handreiking Geriatrisch Assessment door de specialist ouderengeneeskunde biedt specialisten ouderengeneeskunde handvatten om op een eenduidige, transparante en systematische manier te werken als zij een patiënt onderzoeken tijdens het geriatrisch onderzoek. In de handreiking zijn verwijzingen opgenomen naar meetinstrumenten die geschikt zijn voor de doelgroep waarmee de specialist ouderengeneeskunde te maken heeft. Het is daarmee vooral een praktisch document geworden.”

Studio GRZ riep recent -middels blogs op haar website- op tot afspraken met betrekking tot een eenduidig (geriatrisch) assessment en uniforme meetinstrumenten. Wij vinden de Handreiking een goede stap voorwaarts. Maar wij roepen ook professionals in de GRZ op om eens kritisch mee te denken hoe we de geriatrische revalidatie het best kunnen monitoren. Is het SAMPC-model bijvoorbeeld nog wel passend binnen de structuur van interdisciplinaire revalidatie? Of moet het uitgangsmodel meer op het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health) zijn gebaseerd.
Studio GRZ hoort graag uw mening.