Factsheet Prestatie-indicatoren GRZ

Op onze webpagina ‘GRZ-factsheets’ is een nieuwe factsheet beschikbaar: ‘Prestatie-indicatoren GRZ’.

De factsheet is gebaseerd op de in 2014 gepubliceerde set Prestatie-indicatoren-Geriatrische-Revalidatiezorg‘ die een werkgroep van Verenso bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en de NPCF (patiëntenorganisatie), na raadpleging van klankbordleden uit diverse relevante organisaties, heeft ontwikkeld en aangeboden aan de opdrachtgever, het ministerie van VWS.

De factsheet ‘Prestatie-indicatoren GRZ’ geeft op één A4’tje een praktisch overzicht van de zeven prestatie-indicatoren met de daarbij behorende berekeningsmethode (teller/noemer).

U kunt de factsheets hier gratis downloaden.