Motiverende Gespreksvoering in de geriatrische revalidatie

Ben jij als verpleegkundige of verzorgende werkzaam op een GRZ-afdeling?Wil je graag leren hoe je revalidanten kunt activeren zodat ze weer zelfredzaam worden? 
En wil je graag leren hoe je mensen op een prettige manier (voor zowel jezelf als de ander) hierin ‘coacht’? 

Dan is de training ‘Motiverende Gespreksvoering (MGV) in de geriatrische revalidatie (GRZ) echt iets voor jou. Uniek omdat het MGV plaatst in de context van (geriatrische) revalidatie. En MGV met revalidatie vraagt echt iets anders dan MGV in de langdurige zorg (WLZ).
In deze training leer je als verpleegkundige/verzorgende beter te communiceren met jouw revalidant. In de geriatrische revalidatie wordt de revalidant ondersteund om -vooral ook op de afdeling- aan zijn herstel te werken. Daarbij heeft de verpleging/verzorging een belangrijke stimulerende rol, waarbij vaak door hen wordt aangegeven dat het voeren van ‘het goede gesprek’ met de revalidant als moeilijk wordt ervaren. Deze training heeft Studio GRZ samen met MI Time (een gerespecteerde scholingsaanbieder van MGV) ontwikkeld en zal ook in samenwerking worden uitgevoerd. 
Studio GRZ met haar expertise op gebied van Revalidatie en MI Time heeft haar expertise op het gebied van Motiverende Gespreksvoering. 

In de training leer je:

 • om vanuit de revalidatie-attitude te werken in het contact met de revalidant;
 • om al jouw goed bedoelde, maar ongevraagde adviezen, even te ‘parkeren’ en revalidanten zelf te activeren in het nadenken over aanpak of oplossingen;
 • om nog meer en nog bewuster te luisteren naar de revalidant en zijn wensen; 
 • om de juiste vragen (bewust) en op het goede moment te stellen;
 • om de ander regisseur van zijn eigen proces te laten blijven;
 • om op constructieve manier met weerstand om te gaan, zodat er weer een werkbare relatie ontstaat.
 • om de revalidanten doelgericht te begeleiden en te activeren richting verandering (zelfredzaamheid).

Doel: 
Het doel van de training ‘Motiverende Gespreksvoering in de geriatrische revalidatie’ is om de verpleegkundigen en verzorgenden toe te rusten om het ‘goede gesprek’ met de revalidant te kunnen voeren. Na afloop van de training heb je een aantal tools aangereikt gekregen om nog beter toegerust het gesprek te voeren met jouw revalidanten op de GRZ-afdeling. Je kiest bewust jouw gesprekstechnieken om de ander ‘in beweging’ te krijgen én dit doe je vanuit een juiste revalidatie-attitude. Het gevolg hiervan is dat zowel voor jou, als voor de revalidant het gesprek prettiger en effectiever zal zijn. Een win-winsituatie. In deze training gebruiken we constant de dagelijkse (revalidatie)praktijk als voorbeeld, waardoor jij de ‘vertaling’ naar de praktijk niet eens meer hoeft te maken. Je gaat praktisch aan de slag met het oefenen van situaties en ervaren van het effect van de verschillende gesprekstechnieken. 

Doelgroep: 
Deze training is voor iedereen die met minder energie en meer resultaat revalidanten wil begeleiden bij de revalidatie. De cursus is specifiek bedoeld voor individuele verpleegkundigen en verzorgen die werkzaam zijn in de (geriatrische) revalidatie, maar andere revalidatieprofessionals zijn uiteraard ook van harte welkom zich in te schrijven.

Inhoud: 
De training bestaat uit twee dagen.

Dag 1:

 • werken vanuit de revalidatie-attitude in het contact met de revalidant,
 • het begeleiden/ coachen met compassie, samenwerken met de ander in een gelijkwaardige relatie, ontlokken van de reeds aanwezige motivatie om zaken aan te pakken én het in zijn kracht zetten van de ander.
 • leren onderdrukken van de ‘reparatiereflex’.
 • bewuster reflectief luisteren naar de revalidant. 
 • stellen van de juiste vragen en op het goede moment de ander regisseur van zijn eigen proces te laten zijn.
 • op een constructieve manier omgaan met weerstand, zodat weer een werkbare relatie ontstaat.

Dag 2:

 • de revalidant eigenaar van zijn eigen traject laten zijn; de revalidatieprofessional staat naast hem om hem als coach richting verandering / actie te begeleiden.
 • bewust kiezen welke gesprekstechnieken in welke fase inzet wordt en hiermee doelgericht aan het werk zijn.
 • gespreksstrategieën toepassen om de revalidant te motiveren.

Docenten:
Naast Arnold Jongenburger en/of Roland van Peppen verzorgt Miranda Bok (MI Time) deze training in motiverende gespreksvoering. 

Data en locatie:
De twee-daagse training vindt op een locatie in het midden van het land plaats:
– dinsdag 17 november 2020 van 9.00-16.30 uur
– dinsdag 1 december 2020 van 9.00-16.30 uur

Accreditatie:
De accreditatie voor deze training is bij V&V aangevraagd.

Kosten: 
De prijs van deze tweedaagse training bedraagt €650,- en is vrijgesteld van BTW.
Groepsgrootte 12-14 deelnemers. Met deze groepsgrootte is er voldoende tijd voor persoonlijke aandacht en oefeningen.

Inschrijven:
Heb je interesse in de training Motiverende GespreksVoering in de geriatrische revalidatie’?
Je kunt je hier inschrijven.
We heten je dan samen met Miranda graag welkom op 17 november 2020.