Sprekers themadag Voeding & Revalidatie

Sprekers in alfabetische volgorde, plus titel presentatie en korte samenvatting (nog niet alle sprekers staan vermeld, volgt)

Prof. dr. Wilco Achterberg

Ondervoeding in de geriatrische revalidatie
In deze presentatie komen aspecten rondom ondervoeding bij patiënten met heupfracturen aan de orde: hoe vaak komt het voor? Is het eigenlijk een probleem? Hoe kunnen we het meten?  Wat kunnen we eraan doen?
Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, heeft 8 promovendi op het gebied van de geriatrische revalidatie. Daarnaast is hij voorzitter van het UNC-ZH, waar 10 verpleeghuisorganisaties onderzoek doen naar onder andere effectiviteit van geriatrische revalidatie.

Prof. dr. Fred Brouns

Voeding voor optimale revalidatie: het verschil tussen een olympische atleet en een revaliderende oudere is kleiner dan u denkt!
Een gezond immuunsysteem, weerstand tegen ziekte en fysiek goed kunnen functioneren zijn onmogelijk zonder optimale voeding. Een gebrekkige voedingstoffeninname en onvoldoende lichamelijke activiteit versterken elkaar en beperken op den duur alle lichamelijke functies. Men belandt dan in een risicogebied van grotere vatbaarheid voor ziekte, zoals wij ook t.g.v. het coronavirus zien bij risicogroepen. Het omgekeerde is ook waar! Lekker en gezond eten en veel bewegen versterken lichaam en geest. Of u nu een revaliderende oudere of topsporter bent maakt geen verschil want de richtlijnen voor optimaal eten en bewegen verschillen in principe niet. De effecten van een plotselinge blessure of ziekte met bedlegerigheid, gebrek aan eetlust, slechte nachtrust en ‘zorgen om de toekomst’, leiden vaak tot een neergaande spiraal die vraagt om drastische maatregelen. Dat geldt ook voor de elite-sporter die plots ernstig geblesseerd raakt en ineens niet meer kan trainen. Het onderkennen daarvan maakt het nemen van gepaste maatregelen om zo snel als mogelijk weer mentaal en fysiek optimaal te kunnen zijn essentieel! Hetzelfde geldt voor de revaliderende oudere. Hoe helpen wij die weer zo snel mogelijk ‘op de been’?

dr. Bianca Buijck

Inleiding op voeding: Doe maar gewoon, dat is gek genoeg!
Er zijn vele mogelijkheden binnen een revalidatie-instellinge om revalidanten met voeding te ondersteunen in hun revalidatieproces. Je kunt denken aan medische en verrijkte voeding, maar ook aan biologische voeding, vers gekookt door de chef in een goed geoutilleerde keuken. Of kies je voor een professionele organisatie die de voeding kant en klaar naar je toebrengt? Voor elke revalidatie-instelling valt er iets te kiezen, en aan alle keuzen zitten voor- en nadelen. Wat past op dit moment bij jouw organisatie? Waar ga jij vanaf morgen op inzetten? Hoe geef jij voeding op maat aan de revalidant? Ook jij hebt invloed hierop….!

Willem Nijland

De ambachtelijke keuken: aandacht voor smaak, geur en beleving 
In Naarderheem revalideren cliënten sneller en beter dan gemiddeld, als we de zorginkopers mogen geloven. Toch krijgen wij de meeste positieve reacties over het eten en drinken in het restaurant.  Gastvrijheid is een vak en dient overgelaten te worden aan professionals. Lekker en verantwoord eten en drinken in een gastvrije omgeving draagt in hoge mate bij aan het succes van Naarderheem als revalidatie-instelling maar vooral aan de succesvolle revalidatie voor de cliënt. Hoe doe je dat en is het betaalbaar?

Justin Kerkmeijer

3D Voedsel printen 
De presentatie is gebaseerd op een masterscriptie, waarin de resultaten worden gepresenteerd over het gebruik van 3D voedsel printen bij mensen die daar baat bij kunnen hebben. Hierbij is de focus gelegd op mensen die niet goed kunnen slikken.

Jennifer van der Reijden

Onze adviezen in de praktijk 
De diëtist vertaalt wetenschappelijke kennis naar praktische adviezen voor patiënten. Voeding op de juiste manier en deskundig ingezet, gedragen door het revalidatieteam en de patiënt, draagt bij aan o.a. het verminderen van infecties en complicaties, een betere wondgenezing, het verbeteren van de conditie, het behouden van spierkracht en spiermassa en het vergroten van de kans op zelfredzaamheid thuis.

Prof. dr. Jos Schols

Kwetsbaarheid, ondervoeding & sarcopenie een drie-eenheid om in de gaten te houden in de geriatrische revalidatie!

Kwetsbaarheid, ondervoeding en sarcopenie zien we veel bij oudere revalidanten. Een geïntegreerde benadering van deze 3 fenomenen is beter dan een fragmentarische benadering. Het hele GRZ-team kan daaraan een bijdrage leveren en de betrokken GRZ-patiënt begeleiden en ondersteunen.

Marco Wisse

De kracht van de keuken: wat valt er te kiezen? 
In Naarderheem revalideren cliënten sneller en beter dan gemiddeld, als we de zorginkopers mogen geloven. Toch krijgen wij de meeste positieve reacties over het eten en drinken in het restaurant.  Gastvrijheid is een vak en dient overgelaten te worden aan professionals. Lekker en verantwoord eten en drinken in een gastvrije omgeving draagt in hoge mate bij aan het succes van Naarderheem als revalidatie-instelling maar vooral aan de succesvolle revalidatie voor de cliënt. Hoe doe je dat en is het betaalbaar?

Theo de Zwart Harpal

Mag alles wat kan? Dilemma’s op het grensvlak van de medische ethiek in de geriatrie?

De Zwart houdt zich o.a. bezig met ‘Over (−) behandelen en de ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen’. De Zwart stelt dagelijks vragen zoals: ‘Hoe ver mogen behandelingen, therapieën en medische onderzoeken gaan en wanneer is dit niet meer te rechtvaardigen ten opzichte van andere patiënten?’. ‘Is medisch experimenteren om gezond te worden en te blijven altijd geoorloofd?’ ‘Mag alles wat kan?’ ‘En wanneer doen we de goede dingen of wanneer doen we de dingen goed?’ Dat zijn vragen die niet alleen voor medici zijn, en niet alleen over leven en dood gaan. Het houdt ons allen regelmatig bezig. Uiteraard is het onderscheid tussen wat ‘mag’ en ‘niet mag’ nooit scherp. En heel persoonlijk heeft dit te maken met waarden en normen. Theo de Zwart wil ons stimuleren in dialoog te gaan, aan de hand van concrete gevallen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

Terug naar pagina Themadag ‘Voeding & Revalidatie

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 1 april 2022

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€187,50 incl. BTW

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Er is geen accreditatie  aangevraagd