Bedrijfsinzicht Geriatrische Revalidatie

23 MEI 2024, van 9.30-16.30 uur, Amersfoort, €190,-, max. 100 deelnemers

Studio GRZ organiseert deze themadag met de voltallige Expertisegroep Bedrijfsinzicht.

Een groot aantal geriatrische revalidatie (GR)-organisaties heeft momenteel negatieve bedrijfsresultaten, een beeld dat bevestigd wordt in het rapport ‘Geriatrische Revalidatiezorg in zwaar weer’ (Rapport SiRM, okt. 2023). Naar aanleiding van deze geluiden heeft Studio GRZ het voortouw genomen om met een aantal managers de ‘Expertgroep Bedrijfsinzicht GR’ te starten, met als doel het veld snel en eenvoudig handvatten te geven om de financiële situatie te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de Studio GRZ Toolkit Bedrijfsinzicht GR. 

Introductie

Centraal op deze themadag staat de toelichting en gebruiksaanwijzing van de recent ontwikkelde Studio GRZ Toolkit Bedrijfsinzicht GR. Deze toolkit moet beschouwd worden als een ‘gereedschapskist’. Zonder volledig te willen zijn, zijn het tien belangrijke elementen die noodzakelijk zijn om de juiste sturing te kunnen geven aan een GR-afdeling. Een juiste dataverzameling is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Op deze themadag wordt een verdere verdieping gegeven hoe dit gereedschap gebruikt kan worden. Juist de samenhang van alle afzonderlijke knoppen waaraan gedraaid kan worden kan leiden tot een meer gezonde GR-afdeling. 

Bij het snel en eenvoudig aandragen van handvatten uit de toolkit wordt nadrukkelijk de kanttekening geplaatst dat het beheersen van de uitgaven in de geriatrische revalidatie een grondige analyse en een strategische aanpak vereist. Op deze themadag wordt daar advies over gegeven.

Doelgroep

Deze dag is speciaal bedoeld voor diegenen die een rol spelen bij de bedrijfsvoering van de GR-organisatie. Dat zijn in ieder geval de manager GR, de controller GR, de HR-manager en specialist ouderengeneeskunde. Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte uitgenodigd.

Het is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te hanteren en continu de voortgang te evalueren. Er bestaat niet één aanpak, maar in iedere aanpak is het belangrijk om aandacht te hebben voor de afwijkende dynamiek, de spelregels, de financiering en kosten van alle afzonderlijke producten die geleverd worden op een GR-afdeling. De bewustwording dat de GR een andere benadering en ondersteuning behoeft, is noodzakelijk binnen de gehele organisatie, dus ook bij bestuur, controller, manager GR, manager behandeling, HR, zorgverkoop, ICT, afd. kwaliteit et cetera. Alleen onder die randvoorwaarden is de GR gezond te krijgen.

Programma

Het programma is bijna rond. Het bestaat uit een aantal plenaire presentaties en werkvormen. Zodra de sprekers allemaal hebben toegezegd volgt hier ook het specifieke programma plus sprekers.

Om 9.30 uur staan koffie en thee klaar (met iets lekkers). Het inhoudelijk programma duurt van 10.00-16.30 uur (inclusief netwerklunch). 

Sprekers

Constance Beeker

zelfstandig GRZ-adviseur

Pieta Wilterdink

zelfstandig GR-adviseur

Gert van Empel

zelfstandig adviseur

Marco van Duuren

manager Behandeling Aafje

Tanja Naastepad

Directeur Revalidatie & Herstel AxionContinu

Spreker

volgt

Roland van Peppen

Partner, Studio GRZ

Arnold Jongenburger

Partner, Studio GRZ

Organisatie

De ‘Expertisegroep Bedrijfsinzicht GR’ bestaat uit:

  • Constance Beeker (zelfstandig GRZ-adviseur)
  • Gert van Empel (zelfstandig adviseur)
  • Pieta Wilterdink (zelfstandig GR-adviseur)
  • Marco van Duuren (manager Behandeling Aafje)
  • Tanja Naastepad (directeur Revalidatie & Herstel AxionContinu)
  • Arnold Jongenburger (Studio GRZ)
  • Roland van Peppen (Studio GRZ)

Inschrijven

Een ticket voor deze dag kost € 195,-
Locatie: Amersfoort. Wil je erbij zijn? Schrijf dan snel in. Er zijn ruimte voor 100 deelnemers. 

Partners van het evenement

Deze themadag is mede mogelijk gemaakt door: 

volgt

Foto-impressie

Datum

Donderdag 23 mei 2024

Locatie

Amersfoort

Kosten

€ 190,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Voor deze themadag wordt geen accreditatie aangevraagd