Studio GRZ is uw gesprekspartner om vanuit een interne analyse en een externe oriëntatie uw visie op geriatrische revalidatie te formuleren en samen te verkennen hoe uw GRZ-ELV-afdeling zich in de toekomst kan/moet positioneren om een sterke positie in te (blijven) nemen.

U heeft ongetwijfeld vragen over de toekomst van uw GRZ-ELV afdeling. Op welke wijze kunt u toekomstbestendige oplossingen implementeren? 
Heeft uw organisatie voldoende volume voor een aparte GRZ-ELV-afdeling? Moet uw GRZ-ELV-afdeling verder verbijzonderen? Welke samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor uw organisatie? Samen met een andere GRZ-aanbieder of met een aanbieder van medisch-specialistische revalidatie? Welk doelgroepenbeleid is passend voor uw organisatie? Wie zijn uw externe stakeholders? Hoe positioneert u intern uw GRZ-afdeling? Heeft u een duidelijke visie op GRZ geformuleerd?

Geriatrische revalidatie is een vak apart. Ook de positionering van de GRZ en ELV in een vaak grote -op de langdurige zorg- ingerichte V&V-organisatie vraagt zorgvuldige aandacht. De verwachting is dat de komende jaren het aantal GRZ-aanbieders verder zal teruglopen. De ‘kleinere’ aanbieders zullen het steeds lastiger krijgen. Het is belangrijk om vanuit een weloverwogen visie keuzes te maken t.a.v. de interne en externe positionering van uw GRZ-ELV-afdeling. Studio GRZ is een gesprekspartner voor aanbieders van geriatrische revalidatie en samen met u beoordelen op welke wijze u de meest recente regelgeving, wetenschappelijke inzichten en landelijke trends en good-practices kunt vertalen naar uw eigen organisatie.

Activiteiten gericht op de verkenning van toekomstscenario’s waar Studio GRZ trots op is:

Studio GRZ adviseert organisaties bij:

Studio GRZ adviseerde onderstaande organisaties met hun toekomstverkenning:

Wilt u gebruik maken van Advies Studio GRZ? Neem dan contact met ons op via info@studioGRZ.nl