Advies Studio GRZ

Studio GRZ adviseert bij operationele, tactische en strategische vraagstukken in uw organisatie. Studio GRZ verkent uw organisatie en spiegelt aan landelijke ontwikkelingen. Vanuit onze specifieke GRZ-expertise bieden we GRZ-organisaties werkzame handvatten en pragmatische oplossingen.

In onze trainingen besteden we veel aandacht aan de kwaliteit en ontwikkeling van de professionals en teams die werkzaam zijn in de geriatrische revalidatie. De lat ligt immers hoog. De cultuur en de attitude van de professionals bepalen voor een groot deel uw werkwijze. Het revalidatieproces en de werkwijze van het revalidatieteam staan daarin centraal. Naast procesbeschrijvingen en trainingen ondersteunt Studio GRZ ook het management en bestuur van de GRZ-organisaties bij het verbeteren van de kwaliteit, de efficiëntie, de inrichting en positionering van de geriatrische revalidatie. 

Heeft u vragen over uw GRZ-afdeling? Bent u benieuwd hoe uw GRZ-afdeling presteert? Wilt u verbeterslagen maken? Studio GRZ is hierbij uw partner om die vragen beantwoord te krijgen. Pragmatisch en met veel plezier. 

Studio GRZ helpt organisaties verder. 

Studio GRZ adviseert bij: 

 • Organisatieanalyse GRZ – ELV 
  Studio GRZ analyseert uw GRZ-ELV-organisatie met de Quickscan GRZ, waarmee u een onderbouwd beeld krijgt van de kwaliteit en efficiëntie van de door u geleverde geriatrische revalidatie. 
  Lees verder
 • Efficiëntere inrichting revalidatietrajecten
  Studio GRZ verkent met uw organisatie hoe het traject van opname, onderzoek, behandeling, ontslag en ambulante fase vanuit de inhoud vormgegeven dient te worden, resulterend in een gedragen procesbeschrijving met planmatige en doelgerichte werkwijze.  
  Lees verder

 • Verkenning toekomstscenario’s GRZ – ELV
  Studio GRZ is uw gesprekspartner om vanuit een interne analyse en een externe oriëntatie uw visie op geriatrische revalidatie te formuleren en samen te verkennen hoe uw GRZ-ELV-afdeling zich in de toekomst kan/moet positioneren om een sterke positie in te (blijven) nemen.
  Lees verder

Wilt u gebruik maken van Advies Studio GRZ? Neem dan contact met ons op via info@studioGRZ.nl