NIEUW: Basistraining Managers Geriatrische Revalidatie voor beginnende of potentiële GR-managers

Ben jij een ‘beginnende’ GR-manager of wil jij je ontwikkelen tot GR-manager? Studio GRZ heeft voor deze doelgroep een nieuwe training ontwikkeld: de Basistraining Management Geriatrische Revalidatie die vanaf april 2024 van start gaat. Deze training is ontwikkeld voor onlangs gestarte GR-managers of voor hen die de functie GR-manager in de nabije toekomst ambiëren.

Studio GRZ merkt dat er veel vraag is naar goed management voor geriatrische revalidatie (GR)-afdelingen, maar dat het lastig is om de vacatures op te vullen. We vermoeden dat dat deels komt omdat de tussenlaag van hoofden van vakgroepen haast niet meer voorkomt en er dus weinig professionals in de gelegenheid zijn om zich op kleine schaal te bekwamen in management. Een andere verklaring kan zijn dat er voldoende managers zijn, maar dat de geriatrische revalidatie zulke specifieke eisen stelt dat het enige tijd duurt voordat men de specifieke systematiek eigen heeft gemaakt.

Als beginnende of potentiële GR-manager heb je veel inzicht en kennis nodig om de gewenste managementtaken -die cruciaal zijn in de geriatrische revalidatie- goed uit te kunnen voeren. Je wilt extra bagage krijgen die je wordt geleerd in de specifieke context van de geriatrische revalidatie. Je krijgt als GR-manager veel vraagstukken op je bord waar jij een richtinggevend antwoord op moet kunnen geven. I

De training bestaat uit 10 modules. Elke maand volg je 1 module. Je kunt op elk moment instromen. 
De volgende modules komen tijdens deze basistraining aan bod:

  1. Visie op revalideren & leiderschapsstijl
  2. Client-journey in de geriatrische revalidatie
  3. Bedrijfsvoering GR-1: Zorgcontractering, begroting & monitoring
  4. Bedrijfsvoering GR-2: Sturen op financiën, DBC-systematiek, modulair bekostigen
  5. Kaders & regels rondom GR
  6. Kwaliteitsaspecten van GR
  7. Externe stakeholders van GR & ketensamenwerking
  8. Leidinggeven aan interdisciplinaire revalidatieteams
  9. Inrichting GR-organisatie
  10. Positionering GR in grote organisaties

Heb je interesse in deze training? Meer informatie over inhoud, kosten en inschrijving vind je hier.

De training start op 3 april bij minimaal 8 deelnemers.