IGJ-Toetsingskader Geriatrische Revalidatie

Deze maand heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een toetsingskader gepubliceerd voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Dit ‘Toetsingskader: Toezicht op Geriatrische Revalidatie Zorg‘ (aug. 2022) is gebaseerd op bevindingen uit pilotbezoeken van IGJ in 2021 bij zes GR-aanbieders. Het kader is volgens IGJ tot stand gekomen omdat er vanuit het veld behoefte is om systematisch te leren en verbeteren. Ook geeft IGJ aan dat er op dit moment geen reden is om GR-organisaties te gaan toetsen. Bij specifieke meldingen op GR-afdelingen zal IGJ dit toetsingskader gaan gebruiken.

Dit toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende aandachtspunten. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en ‘veldnormen’ die beroepsverenigingen hebben opgesteld.

Het Toetsingskader GRZ richt zich op 5 algemene thema’s: 1) persoonsgerichte zorg, 2) deskundige zorgverlener, 3) sturen op kwaliteit en veiligheid, 4) in-, uit- en doorstroom en 5) overdracht. In dit toetsingskader valt op het sterk is afgeleid van het Toetsingskader Verpleeghuiszorg. Het Toetsingskader GRZ is vrij algemeen opgesteld en blijken niet alle gehanteerde bronnen actueel. 

In haar bijgevoegde rapport ‘Bevindingen Pilotbezoeken’ constateert IGJ dat “er een grote behoefte is aan systematisch leren en verbeteren” en “dat organisaties graag van elkaar willen leren”. Een terechte conclusie maar er zijn inmiddels veel initiatieven die GR-organisaties met elkaar verbinden. Denk aan de meerwaarde van bijvoorbeeld de universitaire netwerken UNO, UNC-ZH, Academische Werkplaats Ouderen, Topcare, leernetwerk GROEI, GRZ E-cademy. 

En IGJ schrijft in de ‘Reflectie van zorgverleners op het gebruikte toetsingskader’ dat zorgaanbieders “zoeken naar een goed revalidatieklimaat” en dat “normen hierover ontbreken in de praktijk”.

Studio GRZ is van mening dat juist over revalidatieklimaat de afgelopen tijd een aantal normen zijn ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitkomsten van het promotietraject van Lian Tijsen waarin juist op het thema revalidatieklimaat duiding is ontstaan. 

Studio GRZ heeft de afgelopen jaren in samenspraak met de aangesloten managers uit haar netwerk veel informatie verzameld om daarmee een specifiek toetsingskader op te gaan stellen. Maar tot een echt toetsingskader was het tot op heden niet gekomen. Wel zijn de bevindingen gedeeld met branchevereniging ActiZ. Deze exercitie heeft Studio GRZ echter veel inzicht gegeven in de state-of-the-art van de revalidatie en input opgeleverd om haar Quickscan Revalidatie te vervolmaken. 

Vanuit ons perspectief kan met dit nieuwe Toetsingskader GRZ van IGJ een goed beeld verkregen worden van de minimale eisen waaraan een GR-afdeling moet voldoen. De normen en aandachtpunten die IGJ gebruikt zijn inmiddels geïntegreerd in de Quickscan Revalidatie van Studio GRZ. In de Quickscan Revalidatie worden meer specifieke normen en aandachtpunten gericht op revalidatie gehanteerd. 

We blijven ervan overtuigd dat geriatrische revalidatie een vak apart is met zijn eigen specifieke eisen en zullen ons in blijven zetten om organisaties te ondersteunen bij het verder verbeteren van deze specifieke revalidatie-items.