Bestuurdersdag Geriatrische Revalidatie 2022

Op 24 juni 2022 organiseert Studio GRZ wederom een Bestuurdersdag Geriatrische Revalidatie met als thema ‘Op zoek naar een toekomstbestendige geriatrische revalidatie: Is het heden voortzetten nog wel een optie?’.

Op deze dag schetsen ActiZ, het Ministerie van VWS, het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit hun visie op de toekomst. Bestuurders van GR-aanbieders belichten hun ideeën over de te verwachten ontwikkelingen in de acute ouderenzorg. Andere inspirerende sprekers gaan het gesprek met u aan over eventueel noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving, presenteren nieuwe vormen van regionale samenwerking en ambulante geriatrische revalidatie. 

We gaan graag samen met u de verkenning aan over de toekomstbestendigheid van de geriatrische revalidatie. Welke bewegingen zien we in het veld van de geriatrische revalidatie? Hoe wordt de geriatrische revalidatie (GR) in uw organisatie in de toekomst vormgegeven? Hoe maken we echt werk van thuis-revalideren? Sluiten de financieringsmogelijkheden daar ook bij aan? Zijn regionale samenwerking en ketenzorg het antwoord op meer efficiency? Het herijken van de koers is ook voor uw organisatie een vraagstuk.

Bewust vragen wij GR-managers/directeuren en bestuurders van VVT-instellingen om samen naar deze dag te komen. Samen denken over de toekomst van de revalidatie in uw organisatie. Wij bieden daarom ook bewust ‘duo-tickets’ (met korting) voor deze dag aan. De bestuurder als ‘eindbeslisser’ samen met de GR-manager/directeur als ‘inhoudsverantwoordelijke GR’.

De dag vindt plaats op vrijdag 24 juni 2022 in de prachtige, authentieke Ceciliakapel, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Het programma duurt van 9.30 tot 16.30 uur. Wij bieden u daarbij graag een netwerklunch aan en een afsluitende borrel.

U kunt het programma met veel inspirerende sprekers hier inzien. Op deze website kunt u zich ook als ‘duo’ of ‘solo’ voor de Bestuurdersdag GR 2022 inschrijven. Er is plaats voor ongeveer 100 deelnemers.