Directeuren & Managers GR wisselen ideeën en visie uit

Dinsdag 16 maart 2021 vond weer een ovalen tafelbijeenkomst plaats met directeuren & managers geriatrische revalidatie (GR). Ook dit keer vond de bijeenkomst plaats via ZOOM. Een aantal leden van de ‘ovalen tafel’ was verhinderd.

De aanwezige directeuren en managers van Attent (Arnhem), Cordaan (Amsterdam), De Marq (Breda), Magentazorg (Oudorp), Marente (Oegstgeest) en Pieter van Foreest (Delft) wisselden onder gespreksleiding van Studio GRZ ideeën uit en schetsen hun visie op een viertal thema’s:

  • Revalidatie thuis en andere vormen van niet-intramurale revalidatie: hoe organiseren van revalidatiedagbehandeling en ambulante revalidatie?
  • Kwaliteitskaders: discussie over de meerwaarde van een kwaliteitskader GR, TopCare en andere samenwerkingsmogelijkheden
  • Samenwerken in de regio: Welke initiatieven zijn er? Welke meerwaarde heeft een regionale samenwerking? Hoe is het georganiseerd? Wat is stand van zaken rondom regionale coördinatiepunten? 
  • Interne organisatie: Inhoud en bedrijfsvoering. Welke uitdagingen zien we voor de komende periode? Hoe verlopen de overleggen met de zorgverzekeraars?  

De ovalen tafelbijeenkomst sloot af met een vooruitblik op de Managementdag Geriatrische Revalidatie op 4 juni 2021 in Zeist waar de volgende 5 thema’s aan bod komen: Bedrijfsvoering, Kwaliteitsagenda, Technologie, Samenwerking en Financiering.
Als u daarbij wilt zijn, vindt u hier meer informatie over het programma en inschrijving.