Geriatrische Revalidatie is volwassen geworden

De redactie van het themanummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde laat met deze editie zien dat het vak ‘geriatrische revalidatie’ steeds belangrijker wordt. De bijdragen in het tijdschrift laten zien dat de revalidatie van kwetsbare ouderen, de geriatrische revalidatie (GR), in Nederland volwassen is geworden.

Met opzet gebruikt de redactie consequent de afkorting ‘GR’ en niet ‘GRZ’ omdat de toevoeging ‘zorg’ wel een overblijfsel is van de herkomst van geriatrische revalidatie, namelijk vanuit de verpleeghuiszorg, maar daardoor te veel verwijst naar chronische zorg. Dit terwijl de GR zich heeft ontwikkeld tot een dynamisch werkveld waarin kwetsbare ouderen na een (semi)acute achteruitgang met succes in functioneren worden begeleid tot een weer zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij.

Wil u het hele themanummer lezen? Klik dan hier