Blog ‘Een ochtendje (terug) de praktijk in! Terug naar Oegstgeest’

Op 20 februari stapte ik op mijn fiets richting verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Voor mij een welbekende route: ik kom oorspronkelijk uit Oegstgeest en heb tot 1,5 jaar geleden op wekelijkse basis in de zorg gewerkt in dit verpleeghuis van Marente. Dat ik tijdens mijn meeloopochtend dus oud-collega’s tegen zou komen, was stiekem wel heel leuk. Als programmamanager van het programma Beter Thuis bij ZonMw ben ik dagelijks bezig met de geriatrische revalidatie (GRZ), maar toch op een hele andere manier.

Die donderdag ging ik weer een dagje terug de praktijk in. De voltallige GRZ-afdelingen van Van Wijckerslooth volgen de training ‘TEAM AAN ZET!: interdisciplinair samenwerken in de GRZ’. Doel van de training: het realiseren van hoogwaardige klinische en ambulante geriatrische revalidatie met een interdisciplinair samenwerkend team binnen de afdeling, instelling of zorgketen.

Samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en nog veel meer betrokkenen kijken we eerst terug naar wat men tot nu toe geleerd heeft. De eerdere trainingsdagen hebben al veel opgeleverd zo te horen. “Van óver iemand denken naar mét iemand denken”. “Door gezamenlijk met de verschillende disciplines intensiever en vaker op te trekken, leren we meer van elkaars werk. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen de zorg en de therapeuten”. Aldus één van de aanwezigen. 

Ook worden de kernwaarden van Marente Revalidatie besproken: professioneel, multidisciplinair en terug naar huis. Kernwaarden zijn mooie kreten, maar juist dit trainingstraject zorgt ervoor dat de werkvloer handen en voeten gaat geven aan deze kernwaarden. De teams pitchen vervolgens op een originele manier hun verbeterplannen voor het multidisciplinair overleg (MDO) en de revalidatie-attitude. Van presentaties en teamworkoefeningen tot toneelstukjes, ieder team presenteert op zijn eigen manier. 

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de revalidatiemap voor cliënten. Op één van de afdelingen wordt er een pilot gedraaid. Hierbij krijgt elke cliënt op zijn kamer een map met daarin zijn eigen doelen om weer terug naar huis te kunnen gaan. Daarbij zijn ook belangrijke afspraken en oefeningen opgenomen. De afspraken in deze map zijn een belangrijke stimulans voor cliënten, maar ook voor de professionals. Ook het team dat de pijn- en knelpunten van de organisatie van het MDO via tekeningen presenteerde, is mij zeker bijgebleven. 

Die positieve revalidatie attitude straalt niet alleen af van de plannen van de professionals, maar ook van het gebouw. Je ziet het zelfs geïntegreerd in de namen van de verschillende GRZ-afdelingen: KRACHT, SPRINT, ENERGIE en BALANS. Na de presentaties, het vervolgtraject van de verbeterprojecten en de evaluatie onder het genot van een heerlijk soepje, kwam deze ochtend ten einde. Ik stapte weer op mijn fiets om de trein te nemen naar Den Haag Laan van NOI. Back to business, zou je wel kunnen zeggen. 

Vanuit het ZonMw-programma Beter Thuis werken we aan kwaliteitsontwikkeling binnen de GRZ, het ELV en de GZSP. Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en -organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en ‘beschrijvingen van goede zorg’ op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doet het programma door:

  • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
  • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
  • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen;
  • het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming tussen de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld.

En juist zo’n dag terug in de praktijk maakt dat ik mijn werk weer een stukje beter kan uitvoeren. Dit is één van de manieren waarop ik hoor wat de behoeftes zijn uit de praktijk en hoe we samen kunnen werken aan het verbeteren van de GRZ! Ik hoor graag vanuit de praktijk jullie suggesties en knelpunten. Dus schroom niet en plaats een reactie op LinkedIn of stuur deze op in een e-mail.

27 augustus 2020

Nienke van Doesburg, programmamanager Beter Thuis, ZonMw, Den Haag