De Jaarcongres GRZ Award 2020 …. and the winner is ….

Tijdens het Jaarcongres GRZ 2020 hebben de 375 aanwezige deelnemers uit drie genomineerde inzendingen de GRZ E-cademy als winnaar van de Jaarcongres GRZ Award 2020 gekozen. De Keukenkit van Zonnehuisgroep Amstelland en de Infographic Benchmark GRZ van Attent kregen beiden minder stemmen van het publiek in de Polarzaal van Media Plaza (Jaarbeurs) in Utrecht.

Studio GRZ wil met de Jaarcongres GRZ Award initiatieven uit de geriatrische revalidatie onder de aandacht brengen. Na een oproep voor het inzenden van inspireerde, innovatieve toepassingen in de geriatrische revalidatie, heeft de jury drie inzendingen kunnen nomineren. Het waren toepassingen waarmee het revalideren van de cliënt ‘beter’, ‘makkelijker’, ‘sneller’, effectiever’ of ‘leuker’ is geworden gericht op de thema’s ‘Kennis Delen & Inspireren’.
De Jaarcongres GRZ Award 2020 werd mede mogelijk gemaakt door Roosterplatform, de eventpartner van het Jaarcongres GRZ 2020.

Tijdens het Jaarcongres introduceerden we de Jaarcongres GRZ Award 2020 als volgt:

Studio GRZ komt op veel plekken in de GRZ en is telkens weer onder de indruk van de ontwikkelkracht binnen de geriatrische revalidatie. Daarom vinden we het leuk om allerlei initiatieven die we zien onder de aandacht te brengen. Dit zijn niet altijd grote innovaties, maar ook leuke creatieve initiatieven die helpen om de GRZ nog  beter te maken. Dit jaar zijn drie geheel verschillende initiatieven genomineerd. Het juryrapport luidt als volgt:

In de categorie “Kennis Delen” hebben we ‘De GRZ E-cademy’ genomineerd. 
De GRZ E-cademy is een initiatief van een aantal betrokken GRZ-managers die het zonde vinden om ontwikkelde scholingen en werkdocumenten niet met anderen te delen. Daarom hebben zij het initiatief genomen een website in te richten waarop alle 15 deelnemende organisaties hun werkdocumenten en scholingsprogramma’s met elkaar delen. Studio GRZ wil als platform voor professionals heel graag kennis delen en juicht dit initiatief van harte toe! 
Marco Sternal, lid van de Stuurgroep GRZ E-cademy en manager GRZ van Revalidatiezorg Dordrecht neemt namens de GRZ E-cademy de nominatie in ontvangst.

De GRZ E-cademy

In de categorie ‘Inspireren’ hebben we ‘De Keukenkit’ van Zonnehuisgroep Amstelland genomineerd. De keukenkit is een kleine draagbare minikeuken die bij de revalidant op de kamer geplaatst kan worden en de revalidant in staat stelt zelf bijvoorbeeld een kop koffie te zetten. De keukenkit staat daarmee symbool voor de creativiteit waarmee professionals in de GRZ continu bezig zijn om revalidanten te stimuleren en uit te dagen om zelf activiteiten te ondernemen. Studio GRZ vindt het inspirerend om te zien op welke wijze professionals bezig zijn het revalidatieklimaat verder vorm te geven en vindt De Keukenkit daarom een prijswaardig initiatief.
Margriet de Haan, ergotherapeut, neemt namens Zonnehuisgroep Amstelland de nominatie in ontvangst.

De Keukenkit van Zonnehuisgroep Amstelland

Ook in de categorie “Kennis Delen” hebben we de ‘Infographic Benchmark GRZ’ van Attent genomineerd. Attent is een organisatie die de handschoen heeft opgepakt en de GRZ- en ELV-gegevens in een mooie infographic heeft samengevat en breed verspreid. De boodschap daarbij is dat Attent transparant wil zijn en ook andere organisaties oproept om de aanwezige gegevens te delen. Door het benchmarken van deze gegevens kunnen organisaties van elkaar leren en hun prestaties verbeteren. Hoewel er in deze tijd meerdere organisaties hun GRZ-gegevens delen vond de jury deze inzending een mooi voorbeeld van transparantie wat navolging verdient. 
Harduine Velmans, directeur Thuis en Kortdurende Zorg neemt namens Attent de nominatie in ontvangst.

De Infographic Benchmark GRZ

Het publiek koos de GRZ E-cademy tot winnaar. Zij ontvingen een waardecheque voor een gratis deelname aan het Jaarcongres GRZ 2021 (gaat plaats vinden op 29-01-2021) en een ‘boekenplank’ aangeboden door Roosterplatform.