Nieuw blog Ton Bakker

Een actueel thema binnen de geriatrische revalidatie is het behandelen van ‘revalidanten met probleemgedrag’. Een aantal instellingen waar geriatrische revalidatie (GRZ) plaats vindt, heeft inmiddels aparte afdelingen voor deze doelgroep gecreëerd. 
Professionals die werkzaam zijn ‘in de revalidatie’ vinden het moeilijk om patiënten met gedragsproblemen te revalideren en voor professionals die werkzaam zijn met cliënten met probleemgedrag is dat juist andersom.
Wij spraken Ton Bakker hierover en hij heeft hier wel gedachten over. We daagden hem uit hier een blog over te schrijven.

Ton Bakker is zijn hele leven al geboeid door kwetsbare ouderen en kwaliteit van leven vanuit een persoonsgerichte integrale invalshoek inclusief familie en ‘het systeem’. Hij heeft de afgelopen decennia in zijn omgeving de nadruk, die aanvankelijk louter op ‘somatiek’ lag, zien verschuiven naar een toenemende aandacht voor ‘het geheel’ en dan met name ook gedrags- en psychosociale aspecten.

Ton is arts (SO), bestuurder, lector (onderzoeker, docent) en auteur. Hij promoveerde enige tijd terug op ‘revalidatie van mensen met psychische problematiek’. Vanuit deze expertise leverde hij input voor de nieuwe richtlijn Probleemgedrag. Ton vindt het ‘Goed om te merken dat gedrag steeds belangrijker wordt en dat we nu een complete en moderne richtlijn hebben!’

Volgens Ton is het belangrijk dat we deze ontwikkelingen bij elkaar te brengen ook in de geriatrische revalidatie (GRZ), in het kader van ‘goed ouder worden engoed ouder zijn’.

Het volledige blog van Ton kunt u hier lezen. Als u wilt reageren op dit blog kunt u dat doen op onze LinkedIn-pagina waar dit blog ook geplaatst is.