Blog ‘Iedereen kan experimenteren met digitale middelen!’

Gebruik van digitale middelen in de zorg is veel in het nieuws. Er wordt geschreven over de nieuwste technische mogelijkheden, maar ook over hoe het gebruik van digitale middelen door moeizame implementatie, privacy- en veiligheidsrisico’s achterblijft bij de verwachtingen. Met dit blog willen we beargumenteren dat iedereen, ook binnen de geriatrische revalidatie, morgen al kan beginnen met het verbeteren van de zorg met digitale middelen.

Lef en ambitie
Als wij zorgverleners spreken, krijgen wij regelmatig de vraag of gebruik van digitale middelen niet ingewikkeld is en veel tijd kost. Dat hoeft zeker niet zo te zijn. Anno 2018 zijn er veel goede, eenvoudige en betaalbare digitale toepassingen die elke zorgverlener met een beetje lef en ambitie kan gebruiken. Neem als voorbeeld het aanbieden aan de patiënt om een belangrijk gesprek op te nemen op zijn smartphone of een filmpje te maken van een oefening waarvan je wilt dat hij deze thuis gaat doen. Gezond verstand is voldoende om je te realiseren dat dit meerwaarde heeft. Als je de patiënt dan vraagt zijn eigen telefoon te gebruiken, is er geen privacy- of veiligheidsissue. Een ander eenvoudig voorbeeld is het gericht verwijzen naar informatie op het internet. Er is zoveel informatie dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Gericht verwijzen naar die informatie waarvan jij als zorgverlener weet dat deze waarschijnlijk op dit moment relevant is, is een kleine moeite, maar kan heel effectief zijn.

Natuurlijk moet je bij de veelal oudere doelgroep in de geriatrische revalidatie rekening houden met hun digitale vaardigheden, maar ook de meeste 65-plussers hebben inmiddels een smartphone of tablet en dit aantal groeit snel.

Effectiviteit
Een andere vraag die wij krijgen van zorgverleners is of de zorg ook beter wordt van het gebruik van digitale middelen. Onderzoek naar de effectiviteit van digitale middelen wordt best veel gedaan. Zo is er, als voorbeeld, veel bewijs dat gebruik van de activiteitenmonitor mensen kan stimuleren om meer te bewegen tegen redelijke kosten. Meer bewegen of minder lang achter elkaar zitten, is ook in de geriatrische revalidatie vaak een doel. Inzicht krijgen in wat iemand doet, is een eerste cruciale stap om dit doel te bereiken.

Wat bovendien interessant is, is dat het effectief gebruiken van een activiteitenmonitor de zorgverlener niet veel tijd hoeft te kosten. In één onderzoek gaven ze de patiënt een activiteitenmonitor, een blad om zijn stappen te noteren en de volgende instructie: “Stel jezelf een doel, bijvoorbeeld 6000 stappen per dag en schrijf elke dag op hoeveel stappen je die dag hebt gezet.” Dat alles kostte 5 minuten en bleek er in te resulteren dat mensen iets meer stappen zetten dan een controlegroep. Beter dan niks doen concluderen de onderzoekers, maar het is waarschijnlijk effectiever als je deze interventie combineert met bijvoorbeeld (digitale) reminders.

Kortom: het gebruik van digitale middelen, kan ondersteunen bij het realiseren van revalidatiedoelen. Het gebruik is niet alleen effectief, het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn of veel tijd te kosten. Gewoon morgen mee gaan experimenteren dus!

25 augustus 2018

dr. Carin Schroder, GZ psycholoog bij ecare4you en drs.Mia Willems, innovatiemanager bij ecare4you