Specialisten ouderengeneeskunde verkennen hun Inhoudelijk Leiderschap

Een nieuwe groep specialisten ouderengeneeskunde (SO) is met veel plezier en enthousiasme gestart met de 3e editie van onze cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap voor Specialisten Ouderengeneeskunde in de GRZ’. Met hen hebben we al direct op dag 1 allerlei aspecten van ‘persoonlijk leiderschap’, ‘rolopvattingen van een SO’ en de ‘beoogde competenties van een SO’ met elkaar verkend. Over deze aspecten heeft René Boeren, specialist ouderengeneeskunde en directeur behandeling en zorg GRZ en
herstelzorg Zorgpartners Midden-Holland (Gouda) met de deelnemers gedebatteerd. Dit leverde voor de deelnemers een aantal nieuwe, interessante en ook toepasbare invalshoeken op. Via diverse werkvormen op verschillende plekken van het fraaie Landgoed de Horst in Driebergen werd de individuele context van elke deelnemer belicht en omgezet naar ijkpunten waar de komende tijd aan gewerkt kan worden. De dag is zowel door deelnemers als onze gastdocent goed geëvalueerd. Ook wij zijn zeer tevreden. Leuke groep. Op naar de volgende dagen waarop weer andere aspecten van ‘inhoudelijk leiderschap’ worden belicht. Een foto-impressie van deze dag met uiteraard de traditionele groepsfoto (helaas ontbrak 1 deelnemer nog op deze eerste cursusdag):