De Expedities van Studio GRZ

Op 27 januari 2017 staat het Jaarcongres GRZ 2017 gepland. U heeft daar al van gehoord. Maar wist u ook dat dit congres het startpunt is van een reis? Een symbolische reis. We gaan de komende jaren een aantal thema’s binnen de Geriatrische Revalidatie verder uitdiepen en koers bepalen. We gaan met elkaar innovaties bedenken en in de dagelijkse praktijk echt toepasbaar maken. En elk thema verpakken we als ‘EXPEDITIE’. Samen met u gaan we daar invulling aan geven.

Wat heeft aandacht nodig, waar zien we kansen tot vernieuwing, wie wil samen die kansen grijpen en wat gaan we in de komende maanden gezamenlijk aanpakken?

In 2017 organiseren we expedities waarin we de thema’s verder zullen uitwerken.

  • 12 mei 2017
  • 21 juni 2017
  • 11 oktober 2017

Tijdens het Jaarcongres GRZ 2017 informeren wij u over de inhoud van twee eerste expedities.
Het programma van de overige expedities wordt in de loop van 2017 vastgesteld, afhankelijk van windrichting en welke weg het GRZ-kompas ons wijst.

Inschrijven voor het congres kan nog op http://www.jaarcongresgrz.nl/registreren.html