Ook Ovale Tafel voor GRZ-managers in Regio Noord

Afgelopen woensdag startte de ‘Ovale Tafel Noord’ in Haren (Groningen).

Met enige regelmaat organiseren Studio GRZ en VIR e-Care Solutions ‘GRZ-Ovale Tafel’-bijeenkomsten voor managers behandeling met de portefeuille ‘geriatrische revalidatie (GRZ)’. Doelstelling van deze bijeenkomsten is om actuele ontwikkelingen binnen de geriatrische revalidatie met elkaar te delen en te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de onderlinge uitwisseling zeer gewaardeerd en blijken in bijna alle GRZ-organisaties dezelfde thema’s te spelen.

Op woensdag 9 november 2016 waren we met een nieuwe groep GRZ-managers te gast bij ZINN Zorg in Haren. Naast ZINN Zorg waren ook GRZ-managers van Zorggroep Groningen, Icare en Lentis aanwezig.
Elke instelling gaf in deze eerste bijenkomst aan welke thema’s er bij hen actueel zijn. Er bleken grote overeenkomsten te zijn in de thema’s die op dit moment spelen. Dit leverde leuke discussies en uitwisselingen op over diverse GRZ-onderwerpen. De aanwezige managers waren zeer enthousiast over deze netwerkbijeenkomst en waren van mening dat dit vaker moet gebeuren.

Naast deze Ovale Tafel-bijeenkomsten in Regio Noord organiseren de VIR en Studio GRZ deze ook al geruime tijd voor GRZ-managers in Regio Zuid.
Beide Ovale Tafels krijgen in 2017 een vervolg.