Incompany-cursus bij Omring en De Zorgcirkel

Vandaag startte een nieuwe cursus ‘DOE HET ZELF, revalidatieklimaat in de geriatrische revalidatie’ als incompany-variant bij twee samenwerkende zorgorganisaties Omring en Zorgcirkel in Noord-Holland. Zes teams met elk een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige/verzorgende, twee behandeldisciplines en een teamlid naar keuze zijn enthousiast het revalidatieklimaat van elkaar gaan verkennen en begonnen met het vorm geven van hun ‘eigen’ revalidatieklimaat. Er heerste een goede actieve sfeer onder deelnemers en docenten. Bij de evaluatie bleek het cursusconcept goed gewaardeerd. De ‘afwisseling tussen theorie en doen’ werd als positief door de deelnemers terug gekoppeld.

In december starten wederom 6 teams uit 6 verschillende instelingen aan hun cursus DOE HET ZELF in Amsterdam. Ook deze cursus zat snel vol. We starten een nieuwe cursus in het najaar 2017. Interesse? Neem contact op met GERION of via info@studioGRZ.nl

 

img_8780