Studio GRZ is CRKBO-geaccrediteerd

Studio GRZ heeft de audit van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) moet goed gevolg doorstaan. Alle auditbare onderdelen van de ‘Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs’ bleken positief te zijn om voor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Er werden geen verbeterpunten geconstateerd. Studio GRZ kan daarmee haar scholing/training van zowel incompany-trainingen als trainingen voor individuele cursisten in het vervolg BTW-vrij aanbieden.

crkbo