Goede aanbevelingen in rapport ‘Meer is niet per se beter’

Er is veel commotie over de Lijst met Slecht Presterende Verpleeghuizen die Staatssecretaris Martin van Rijn gisteren presenteerde. Bijna tegelijkertijd verscheen het rapport ‘Meer Is Niet Per Se Beter: de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen’ (maart 2016) van Universiteit Maastricht in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg en in opdracht van het ministerie VWS.

Dit rapport biedt kansen en geeft richting aan de ontwikkeling die in deze sector in gang gezet moet worden. Onder aanvoering van hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers, eerste auteur van dit rapport, wordt gesteld dat voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg de oplossing niet ligt in het simpelweg inzetten van meer verzorgend en verplegend personeel in de verpleeghuizen. Er moet meer hoger opgeleid personeel worden aangetrokken, om zodoende een ideale mix van medewerkers met verschillende competenties te creëren.

Bovendien vraagt het ook het een en ander van de bestuurders van de verpleeghuizen om een visie te ontwikkelen op de toenemende complexiteit van de zorg en de veranderende accenten in de zorg. Ook de toenemende complexiteit in de geriatrische revalidatie wordt in dit rapport genoemd. Dus bestuurders van GRZ-instellingen/-afdelingen en de daar leidinggevende specialisten ouderengeneeskunde zullen visie en koers moeten bepalen.

Het zijn naadloos aansluitende aanbevelingen op de visie die Studio GRZ heeft op de positionering van de GRZ in het algemeen, de positionering van de leidingnemende specialist ouderengeneeskunde in de GRZ-instelling en de manier waarop het GRZ-team als interdisciplinair samenwerkend, optimaal gemixt team, de evidence-based zorg biedt die men als cliënt in de GRZ van de zorg mag verwachten.

Het rapport Meer Is Niet Per Se Beter sluit af met een aantal aanbevelingen.

Studio GRZ onderschrijft deze volledig en heeft deze reeds in haar trainingsaanbod geïntegreerd:

  • Alle wegen leiden naar Rome
  • Bestuurlijk leiderschap en visie zijn onontbeerlijk
  • Versterking in de diepte
  • Geen diskwalificatie van het huidige personeel
  • Veel innovaties mislukken
  • Effecten zijn pas zichtbaar op langere termijn
  • Onderzoek en opleiding
  • Het cliëntperspectief op kwaliteit van zorg

Wil u het volledige rapport lezen of gratis downloaden, klik dan hier.