Nieuw blog Thed van Kempen

Thed van Kempen stelt in zijn toekomstgericht en lezenswaardig blog ‘Geriatrische Revalidatiezorg in ontwikkeling’ de expliciete vraag “Kunnen we de uitdagingen waar we voor staan als maatschappelijke opgave zien en met hierop doorontwikkelde methoden en technieken meer maatwerk leveren passend in onze sterk vergrijzende samenleving?” Hij stelt vervolgens dat specialisten ouderengeneeskunde in de GRZ op deze wijze dienen te denken en kijken, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan een herdefiniëring van geriatrische revalidatiezorg. In zijn blog focust Thed op een aantal trends in de GRZ, namelijk klantperspectief, prestatiebekostiging en professionaliteit.

Onlangs sprak Thed van Kempen zeer gepassioneerd over ontwikkelingen in de GRZ als gastdocent in de cursus ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’. In deze cursus van Studio GRZ leren specialisten ouderengeneeskunde zich profileren als ‘leidingnemende arts’. Het blog van Thed is een rechtstreeks voortvloeisel uit deze cursus. We hopen dat zijn pleidooi zoden aan de dijk zet. Zijn laatste twee zinnen in dit blog spreken boekdelen voor de ‘Specialist Ouderengeneeskunde anno 2016: “Een sterk focus op patiënt-gerelateerde uitkomsten kan dan helpen weer op het goede spoor te komen. Specialisten ouderengeneeskunde kunnen daarin als professional een doorslaggevende rol spelen.”

Dus specialisten ouderengeneeskunde, neem zijn tips ter harte. Bent u het eens of oneens? Plaats uw reactie op zijn blog op onze LinkedIn-pagina. Laat van u horen !
Lees hier het volledige blog.