Geriatriedag 2015

Donderdag 12 februari 2015 vindt de jaarlijkse Geriatriedag in Den Bosch plaats. De Geriatriedag is volgens de organisatoren bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaalgeriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor artsen in opleiding voor één van deze specialismen. Kortom alle professionals waar Studio GRZ haar platform voor heeft ingericht. Een uitgelezen kans om uw kennis over geriatrische revalidatie op peil te houden/brengen. U kunt zich volgens ons nog steeds inschrijven.

Kijk hier voor het programma van de Geriatriedag 2015.