“Zo simpel kan het zijn”

Quote van Marcel Duifhuizen, Locatiemanager Geriatrische Revalidatie, TanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom.

“De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ heeft de relevante vragen gesteld en uitdagingen geschetst aan het integrale GRZ-verpleeg/behandelteam van TanteLouise-Vivensis. Het heeft ons concreet geholpen de noodzakelijke ordening aan te brengen in de volgtijdelijke beslisstappen van het IDO (interdisciplinair overleg). Zo simpel kan het zijn, als we er maar in geloven”. En dat doen we nu !!”

De incompany-training ‘Geriatrische Revalidatie: cliëntgericht en interdisciplinair samenwerken in een therapeutisch klimaat’ heeft Studio GRZ onlangs aan alle teamleden van de nieuwe GRZ-afdeling van TanteLouise-Vivensis gegeven. Met deze training is het hele team op de eigen locatie in Bergen op Zoom op eenduidige wijze geschoold.

In de training zijn de thema’s ‘cliëntgericht werken’, ‘interdisciplinair samenwerken’, ‘SMART-doelen stellen’ (resultaatgericht werken) en ‘therapeutisch klimaat’ belicht. Opdrachten zijn afgestemd op de eigen dagelijkse praktijk. Als rode draad door de drie dagdelen heen is het team uitgedaagd een presentatie voor te bereiden voor het eigen management. Het team hield verrassende eindpresentaties waarin een directe vertaalslag werd geschetst hoe zij het therapeutisch klimaat bij TanteLouise concreet op de GRZ-afdeling vorm gaan geven. Een effectieve manier voor het implementeren van de opgedane nieuwe GRZ-inzichten.

Bovenstaande training hebben wij inmiddels geactualiseerd en aangepast en wordt nu in ons trainingsassortiment aangeboden als “Incompany-training LeidRaad en Daad”. Klik hier voor meer informatie over deze training.