Meer aandacht voor scholing professionals in verpleeghuizen

Raymond Koopmans, hoogleraar en specialist Ouderengeneeskunde in Radboud UMC Nijmegen, gaf gisteren in De Volkskrant aan, dat verpleeghuizen onvoldoende gebruik maken van de beschikbare kennis. “Daarom zijn er helaas weinig instellingen die state-of-the-art-zorg leveren”, aldus Koopmans. Op zijn Twitteraccount laat hij later op de dag weten niet erg gelukkig te zijn met de kop die de Volkskrant-redactie boven het artikel had vermeld: “De kop is verschrikkelijk en niet zo door mij gezegd, maar andere boodschap is helder”.

Koopmans stelt ook dat de verpleeghuizen behoefte hebben aan goed geschoold personeel: ‘Ouderen hebben namelijk complexe ziektebeelden, en dus complexe zorg nodig. Dat kun je niet afhandelen met laaggeschoold personeel. Daar maak ik me kwaad over”.

Studio GRZ herkent dat er in verpleeghuizen veel gepassioneerde mensen werken, maar dat richtlijnen, leidraad en andere evidentie uit wetenschappelijk onderzoek niet altijd adequaat wordt toegepast. Ook wij zien in, dat scholing van alle teamprofessionals een kwalitatieve stap voorwaarts kan zijn. Dat was exact de reden dat Studio GRZ zichzelf onlangs heeft gelanceerd. Ook Studio GRZ zal zich in 2015, net als andere scholingsaanbieders, inzetten voor de richtinggevende stelling die prof. Raymond Koopmans in De Volkskrant liet optekenen: “Niet meer handen aan het bed, maar meer brein aan het bed”.