Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg

De Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg verscheen in maart 2013. Deze zorgvuldig door het Consortium Geriatrische Revalidatie LUMC/VUmc/MUMC samengestelde leidraad geeft (GRZ-)zorginstellingen, professionals en zorgverzekeraars handvatten om goede zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. In de Leidraad zijn ook voorbeelden opgenomen van geslaagde ‘Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg’. De Leidraad Geriatrische Revalidatie kunt u op onze website bij GRZ-publicaties gratis downloaden.

De aanbeveling die de auteurs van de Leidraad geven, is dat de uitgangspunten van dit rapport verder doorvertaald zouden moeten worden naar de praktijk van zorgaanbieders en naar de inkoop van de zorgverzekeraar. Studio GRZ heeft dit advies opgepakt en in overleg met Ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een training ontwikkeld die incompany aan GRZ-afdelingen gegeven wordt. Deze training is getiteld LeidRaad en Daad. Meer informatie over deze training vindt u bij GRZ-trainingen op onze website. U kunt ook voor vragen ons contactformulier gebruiken.