“Ik heb door deze cursus meer inzicht in mijn positie als verpleegkundig specialist gekregen. Door bezig te zijn met mijn verbeterplan besef ik dat de eerste stap van veranderingen bij mijzelf ligt. Leidinggeven bestaat niet, leidingnemen wel!” – Annelie van den Hout, verpleegkundig specialist GRZ, De Riethorst Stromenland

Met de training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de geriatrische revalidatie’ biedt Studio GRZ jou handvatten om jouw rol als spil op de GRZ-afdeling in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde nog beter te vervullen.
De positionering van verpleegkundig specialisten in de geriatrische revalidatie verschilt nu nog per instelling. Wat verwacht het GRZ-team van de verpleegkundig specialist? Is de taakafbakening helder met de specialist ouderengeneeskunde? Neemt de verpleegkundig specialist leiding in het GRZ-team? Kan de verpleegkundig specialist leidingnemen in de samenwerking in het interdisciplinaire GRZ-team?
Het competentieprofiel van verpleegkundig specialisten geeft richting. Samen met andere modellen uit de revalidatie, opvattingen van experts uit de GRZ en ideeën van medecursisten ga je in deze cursus op zoek naar jouw positionering op jouw GRZ-afdeling.

Doel:
Het toerusten van de verpleegkundig specialist voor haar/zijn rol als leidingnemende professional in een interdisciplinair samenwerkend GRZ-team.

Doelgroep:
De training is bedoeld voor verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). De training wordt in een groep van 8 tot 12 deelnemers gegeven.

Inhoud:
De training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GRZ’ biedt jou als verpleegkundig specialist handvatten, instrumenten en vaardigheden om de samenwerking binnen het team te vergroten en meer sturing te geven op jouw GRZ-afdeling.
Op basis van inzicht in de samenhang van diverse interne en externe variabelen die teamsamenwerking -en daaruit voortkomende teamresultaten- beïnvloeden, ontwikkel je een visie op teamsamenwerking in de GRZ. Je formuleert jouw eigen (persoonlijke) ontwikkelacties om een nog sterkere positie te verkrijgen op de afdeling. Vervolgens deel je deze inzichten met de overige teamleden en formuleer je met de suggesties van jouw teamleden een verbeterplan (veranderplan) voor jouw GRZ-afdeling. Voor dit plan creëer je draagvlak voor het doorvoeren van de verbeteringen (vaak veranderingen). Daarna volgt een uitwerking en implementatie van deze veranderingen op jouw GRZ-afdeling en wordt jouw leidingnemende rol in dit traject geëvalueerd.
De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

Invulling:
In de drie trainingsdagen, verspreid over ongeveer 2 maanden, met een vierde dag als terugkomdag, staat de praktische vertaling van de aangereikte theorieën en modellen centraal. De training heeft daarmee twee blokken, een trainingsblok van 2 maanden en een implementatieblok van ongeveer 4 maanden. Door de opbouw van de training is het mogelijk om de opgedane kennis direct in de GRZ-praktijk te brengen en de ervaringen in de trainingssessies als casuïstiek te gebruiken.

Docenten:
Kerndocenten van deze cursus zijn: dr. Roland van Peppen en drs. Arnold Jongenburger. Beiden hebben veel ervaring binnen de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlange expertise op het gebied van onderwijskunde, revalidatie, GRZ-management, wetenschappelijk onderzoek en GRZ-training.
Gastdocenten die in deze cursus een inhoudelijke thematische bijdrage leveren, zijn: 

Data:
In september 2020 start de derde editie van deze cursus op Landgoed de Horst (Driebregen). Cursusdagen zijn van 9.00 tot 17.00 uur en vinden plaats op:

Accreditatie:
De vierdaagse training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GRZ’ is met 24 punten door de V&VN voor verpleegkundig specialisten geaccrediteerd.

Kosten:
De prijs van deze vierdaagse training bedraagt 1495 euro.

Eerdere deelnemers:
In 2018 en 2019 vonden al twee cursussen plaats met verpleegkundig specialisten van Amstelring, Cicero Zorggroep, Goudenhart, Land van Horne, De Riethorst Stromenland, De Zorgcirkel, Pieter van Foreest, Revalidatiezorg Dordrecht, Saffiergroep, Thebe, Topaz en ZZG Zorggroep.
Enkele reacties van deelnemers:

Inschrijven:
Heb jij interesse in de training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GRZ’?
We starten op 30 september 2020 en er zijn nog plaatsten beschikbaar. Je kunt je hier inschrijven.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

De tweede groep Verpleegkundig Specialisten werkzaam in de GRZ die in 2019 de cursus volgden
De eerste groep Verpleegkundig Specialisten werkzaam in de GRZ die in 2018 de cursus volgde