Sprekers Mini-symposium D – Balans en trainen van balans met technologie

Voorzitter Mini-symposium D:
dr. Jaap Buurke

Erik Prinsen

Titel presentatie: 

Dynamische balans bij patiënten met een amputatie

Mensen met een amputatie van de onderste extremiteit vallen relatief vaak. Dit komt omdat een prothese geen volledige vervanging kan bieden van de functie van het geamputeerde lichaamsdeel. Recent onderzoek heeft ons beter inzicht gegeven in de wijze waarop een amputatie dynamische balansstrategieën beïnvloedt. Daarbij is ook gekeken in hoeverre geavanceerde prothesetechnologie van invloed is op de dynamische balansstrategieën die mensen met een amputatie hanteren. In deze presentatie zal een overzicht gegeven worden van deze recente inzichten en zal tevens ingegaan worden op de vraag op welke wijze geavanceerde prothesiologie kan helpen het aantal valincidenten bij mensen met een amputatie kan verminderen.

Jaap Buurke

Titel presentatie:

Dynamische balans van CVA-patiënten tijdens functionele taken

Standaard meetinstrumenten voor het vastleggen van de balans in de klinische praktijk zijn bijvoorbeeld de Berg Balance Scale, de Dynamic Gait Index of de Mini Best Test. Deze testen geven inzicht in de vaardigheid van de patiënt om zijn balans in de verschillende situaties te controleren. De testen bieden geen inzicht in de onderliggende mechanismen van de balans tijdens deze taken. Tijdens deze presentatie zal ingegaan worden op deze onderliggende mechanismen en hoe deze zich verhouden tot het motorisch herleren van balansvaardigheden na een CVA.

 

Vivian Weerdesteyn

Titel presentatie: 

Dynamische balanstraining voor mensen met een beroerte

Balans houden tijdens alledaagse bewegingen (bijv. reiken of lopen) is een complexe taak. Hierbij interacteren motorische, sensorische en cognitieve factoren, welke functies door een beroerte vaak zijn aangedaan. Het is dan ook evident dat een beroerte een grote impact kan hebben op de balanscapaciteit en het risico op vallen. In deze presentatie zal worden ingegaan op de trainingsmogelijkheden om de balanscapaciteit na een beroerte te verbeteren, alsmede de beschikbare evidentie hiervoor. Ook zal de potentiële meerwaarde worden besproken van het gebruik van technologie voor het aanbieden van uitdagende balanstraining.

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€250,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd