Sprekers Mini-symposium C – Monitoring & coaching voor revalidatie van ouderen

Voorzitter Mini-symposium C:
dr. Lex van Velsen

Marijke Broekhuis

Titel presentatie: 

Integratie van 3e, en 1e lijn en preventie via eHealth voor ouderen

Binnen het AAL project ‘SALSA’ volgen we de revalidatiebehandelingen van mensen met COPD bij zowel fysiotherapiepraktijken (1ste lijn) als revalidatiecentra (3de lijn).

Omdat mensen met COPD vaak jarenlang therapieprogramma’s volgen, zijn we benieuwd of we deze behandelingen leuker en motiverender kunnen maken door de inzet van een nieuw eHealth platform, SALSA Health. Hiermee maken we gebruik van exergames en oefenvideo’s die patiënten zowel thuis als bij de kliniek kunnen uitvoeren.

In deze presentatie bekijken we de eerste resultaten van een zes-maanden evaluatie van dit systeem. We richten ons specifiek op de toegevoegde waarde van dit systeem voor fysiotherapeuten binnen de eerste- en derdelijns zorg en bespreken de implicaties voor lange termijn gebruik per instelling en de mogelijkheden voor integratie van eerste-en derdelijns zorg van SALSA Health.

Ina Flierman

Titel presentatie:

Welke mogelijkheden zijn er voor Sociale Robots in de Revalidatiezorg?

Velen zijn enthousiast over sociale robots. Maar welke mogelijkheden zijn er voor deze robots in de revalidatiezorg? Binnen het SCOTTY-project krijgen wij als Roessingh Centrum voor Revalidatie de mogelijkheid om dit te onderzoeken er te ervaren. Tijdens deze presentie zullen we het SCOTTY-project presenteren en vooral stil staan bij de mogelijkheden die wij zien voor sociale robot in de revalidatiezorg. Binnen het project is er gekozen voor de PEPPER. Nu zien we voor de robot een rol in het ondersteunen van de verpleging bij dagelijkse routine taken, het begeleiden van de patiënt bij het uitvoeren van oefeningen en invullen van vragenlijsten alsmede het doen van spelletjes.

Lean Kramer

Titel presentatie: 

In gesprek met virtuele coaches over gezond eten

Gezond ouder worden en blijven wordt in grote mate beïnvloed door de kwaliteit van ons voedingspatroon. Helaas zien we in Nederland dat een overdeel van de thuiswonende ouderen leidt aan ondervoeding en/of overvoeding, met alle gevolgen van dien. In een 3-jarig project hebben we onderzocht wat de belangrijkste oorzaken hiervoor zijn, en bovendien, hoe een virtuele coach het beste een gezond voedingspatroon kan ondersteunen.

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€250,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd