Sprekers Mini-symposium B – Assistive devices bij ouderen

Voorzitter Mini-symposium B:
Prof. dr. Hans Rietman

Corien Nikamp

Titel presentatie:
Enkel-voet ortheses na CVA: waarom, en vooral wanneer?

Enkel-voet ortheses (EVO’s) worden na een CVA veel gebruikt omdat aangenomen wordt dat EVO’s het looppatroon verbeteren en het risico op vallen verminderden, maar is dat wel zo en wanneer in de revalidatie kun je dan het beste starten met het gebruik van EVO’s? Zo snel mogelijk om herstel te bevorderen en veiligheid te vergroten, of is het beter eerst af te wachten wat er aan “natuurlijk herstel” terug komt? In deze voordracht wordt ingegaan op deze vragen aan de hand van een studie die bij Roessingh Research and Development samen met Roessingh Centrum voor Revalidatie heeft plaatsgevonden.    

Henk Janssen

Titel presentatie:
Wheeldrive en ergometrie ontwikkelingen

 

Gerdienke Prange

Titel presentatie: 

Zorgt een draagbare robothandschoen voor betere grip in het dagelijks leven?

Een verminderde handfunctie leidt vaak tot moeilijkheden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Na een revalidatie periode is het belangrijk om de arm/hand te blijven gebruiken of om te blijven oefenen, om het bereikte niveau vast te houden en niet terug te vallen of de functie verder te verbeteren. De afgelopen jaren heeft het Zweedse bedrijf Bioservo, in samenwerking met o.a. Roessingh Research and Development (RRD), gewerkt aan de (door)ontwikkeling van een draagbare flexibele soft-robotische handschoen (CarbonHand), die de grijpkracht van de hand versterkt. Uit die eerdere onderzoeken zijn positieve resultaten naar voren gekomen, waarbij de knijpkracht en handvaardigheid verbeterde na gebruik van de handschoen door ouderen met handproblemen. Bijzonder hierbij is dat na 4 weken de handfunctie zelf was verbeterd, niet alleen in de groep die hem als thuisoefenmethode gebruikte, maar ook in de groep die de handschoen droeg als hulpmiddel in het dagelijks leven. In een nieuwe studie onderzoeken we nu of zo’n behandeleffect daadwerkelijk optreedt wanneer de handschoen meerdere weken thuis wordt gebruikt tijdens dagelijkse activiteiten. Deze iHand studie wordt gedaan door 8 revalidatiecentra en ziekenhuizen in Nederland, onder mensen met verminderde handknijpkracht (onafhankelijk van de onderliggende aandoening). In deze presentatie zal ik ontwikkeling van de soft-robotische handschoen en de uitkomsten van eerdere onderzoeken schetsen, om daarna een tipje van de sluier op te lichten over de laatste tussentijdse resultaten van de iHand studie.

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€250,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd