Sprekers Mini-symposium A – Identificeren kwetsbaarheid bij ouderen

Voorzitter Mini-symposium A:
dr. Lex van Velsen

Stephanie Jansen-Kosterink

Titel presentatie: 

Een multi-domein screening op kwetsbaarheid voor thuiswonende ouderen

Kwetsbaarheid komt veel voor bij thuiswonende ouderen. Om kwetsbaarheid bij deze doelgroep te voorkomen is het belangrijk om de groep met een verhoogde kans op kwetsbaarheid vroegtijdig te identificeren. Dit is nu mogelijk met de (online) multi-domein screening ontwikkeld binnen het Europese PERSSILAA project. Tijdens de presentatie worden de twee stappen van deze screeningsmethode uitgelegd en worden de eerste resultaten van de inzet van deze methode gepresenteerd.

Lex van Velsen

Titel presentatie:
Ouderen, kwetsbaarheid, iPads en robots. Hoe die te combineren?

Kwetsbaarheid onder ouderen wordt vaak vastgesteld middels vragenlijsten of tijdens een bezoek aan een zorgprofessional. Nieuwe technologie maakt het echter ook mogelijk om kwetsbaarheid thuis vast te stellen. In deze presentatie verteld Lex over studies die ingingen op de mogelijkheid om kwetsbaarheid te meten via een iPad of via een sociale robot en hoe deze middelen ook kunnen worden ingezet om de fysieke conditie van kwetsbare ouderen te verbeteren.

 

Marian Hurmuz

Titel presentatie: 

Hoe therapietrouw zijn ouderen bij valpreventietraining via eHealth, en kunnen we dit voorspellen?

Bij het verouderingsproces, speelt kwetsbaarheid een belangrijke rol. Binnen RRD hebben we de eHealth toepassing ‘Aangespoeld’ ontwikkeld waarin valpreventietraining wordt aangeboden via een spelomgeving. Tijdens deze presentatie, zal allereerst de eHealth toepassing worden toegelicht. Vervolgens zal er ingegaan worden op het gebruik van de toepassing onder 55-plussers, hun therapietrouwheid aan de training, en of het mogelijk is om te voorspellen wie de eHealth toepassing blijft gebruiken.

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€250,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd