Plenaire sprekers – abstracts

Monique Tabak

Titel presentatie: 

eHealth voor revalidatie: zorg op maat op afstand

dr. ing. Monique Tabak is biomedisch ingenieur en wetenschapper. Ze werkt als senior onderzoeker bij Roessingh Research and Development en als associate professor aan de Universiteit Twente. Monique ontwikkelt en onderzoekt eHealth-toepassingen voor chronische aandoeningen en revalidatie. Hierbij richt ze zich op persoonsgerichte eHealth: Hoe kan eHealth-technologie bijdragen aan ‘zorg op maat – op afstand’ waarin de patiënt centraal staat?

Erik Derkink

Titel presentatie: 

Implementatie van eHealth en technologie in de (geriatrische) revalidatie

Aan de hand van voorbeelden vertelt Erik over de valkuilen en succesfactoren bij implementatie van technologie. Veel medewerkers ervaren nog steeds afstand tot technologie en voelen zich onterecht vaak onbekwaam. In deze interactieve presentatie ligt het accent naast informeren en inspireren ook op het delen van ervaringen met elkaar. ‘bestaat er een blauwdruk voor implementatie’? ‘welke aanpak werkt’?

Thomas van Rompay

Titel presentatie: 

Design en Technologie voor herstel en geestelijk welbevinden

Uitkijken over een schilderachtig landschap dat zich uitstrekt onder een eindeloze hemel, mijmeren ten overstaan van een hemelsblauwe oceaan; het zijn interacties die veel mensen herkennen als intens bevredigend en heilzaam. De impact van de omgeving op verschillende facetten van welzijn is bestudeerd in diverse disciplines, waaronder de omgevingspsychologie en studies naar zogenoemde ‘healing environments’ waaronder ziekenhuizen en zorgcentra. Resultaten schetsen een boeiend beeld van hoe interacties met natuurlijke en bebouwde omgevingen van invloed kunnen zijn op een breed scala aan uitkomstmaten zoals positief affect, stressvermindering, emotie regulatie en mentale weerbaarheid. Echter biedt onderzoek slechts sporadisch inzichten die vertaald kunnen worden naar ontwerprichtlijnen voor zorgomgevingen en tasten we ook nog dikwijls in het duister over hoe we effecten van omgevingen op herstel en welbevinden kunnen duiden. In deze presentatie zal de invloed van de natuurlijke en bebouwde omgeving op welbevinden centraal staan met als doel zorgomgevingen bewuster en effectiever in te kunnen zetten ter bevordering van herstel en geestelijk welzijn van (met name) ouderen en kwetsbaren in zorgtrajecten. Speciale aandacht zal uitgaan naar mogelijkheden die technologie biedt om heilzame omgevingen te simuleren en aan te passen op basis van behoeften en wensen van deze doelgroep.

Leonoor van Dam van Isselt

Titel presentatie: 

Revalidatietechnologie bij ouderen? Zin en onzin

 

Fotoimpressie

Datum

Vrijdag 15 oktober 2021

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€250,- (incl. BTW)

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd