Gezonde Voeding & Beweging in de Revalidatie

Bij het revalideren van mensen in de (geriatrische) revalidatie wordt de relatie tussen goede voeding en gezond bewegen steeds meer onderkend. Afbraak van spierweefsel (sarcopenie) ligt na een CVA, amputatie of operatie op de loer, resulterend in o.a. verminderde spierkracht, verminderde loopsnelheid en een verhoogd risico op vallen, al dan niet gepaard gaande met botbreuken. Daarom is aandacht voor de combinatie ‘voeding en beweging’ een interdisciplinaire aangelegenheid! Verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen, logopedisten, diëtisten en andere revalidatieprofessionals moeten samenwerken om de functionele toestand van de revalidant te optimaliseren!

Wil je meer weten en jouw revalidanten nog beter ondersteunen? Dan is de Themadag Gezonde Voeding & Beweging in de Revalidatie echt iets voor jou. Een themadag bedoeld voor alle professionals uit het revalidatieteam.

Doel van de Themadag

Het doel van deze themadag is om jou als professional kennis en handvatten aan te reiken om vanaf morgen de  voeding en het bewegen te verbeteren en aan te passen aan de behoeften en wensen van de (geriatrische) revalidant, om zijn functionele toestand en welzijn te optimaliseren.

Met perspectieven vanuit de wetenschap, bedrijfsleven, hospitality en innovatie word je uitgedaagd na te denken over jouw revalidanten. Een aantal best-practices maakt de vertaalslag naar de praktijk voor jou zichtbaar. 

De boodschappen van deze Themadag

 • ‘Gezonde beweging & gezonde voeding’ in de revalidatie om sarcopenie te voorkomen is een onderwerp voor het hele interdisciplinaire team!
 • Het juiste eten en drinken en de juiste manier van bewegen helpt om (sport)prestaties in de revalidatie te verbeteren.
 • Aandacht voor het juiste eten en drinken in de (geriatrische) revalidatie is belangrijker voor herstel dan we aanvankelijk dachten!
 • Het meten en registreren van ‘bewegen’ is redelijk ingeburgerd in de revalidatie. Is dat ook het geval voor het meten en registreren van de voedingstoestand van de revalidant om te weten wat deze persoon nodig heeft?
 • Op deze themadag worden je handvatten aangereikt waarmee je morgen de voedings- en functionele toestand van de revalidant verder kunt verbeteren? Meld je daarom nu aan voor deze themadag! Er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar.

Programma

Het inhoudelijk programma heeft drie duidelijke themablokken:

 1. Interdisciplinaire samenwerking rondom voeding & beweging 
 2. Gezond bewegen voor revalidanten is noodzaak!
 3. Meten is weten bij zowel  bewegen als eten


De exacte invulling van het programma vindt u hieronder. Het inhoudelijk programma duurt van 9.30-16.30 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Sprekers

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd (met de concept-titel van hun presentatie):

 • dr. Mike Tieland over De invloed van proteïne op fysiek functioneren in de revalidatie 
 • dr. Hans Denth over Sarcopenie: een interprofessionele benadering
 • dr. Hinke Kruizenga over Diagnostiek van de voedingstoestand: de relatie tussen eiwit en energiebehoefte van de revalidant
 • Iris Latour over Gezonde voeding en revalidatie, samenspel tussen verschillende disciplines

Als u een korte samenvatting van de bijdragen van onderstaande de sprekers wilt lezen, klik dan hier (volgt later)

dr. Hans Drenth

Lector Kortdurende Zorg & Interprof. Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen, Hanzehogeschool & ZuidOostZorg

dr. ir. Hinke Kruizenga

Coördinator Voeding & Beweging NU

dr. Bianca Buijck

Associé Studio GRZ

dr. Michael Tieland

Post-doc onderzoeker Wageningen University & Research en Hogeschool van Amsterdam

Iris Latour

Diëtist Zorgwaard

Spreker

Volgt

Spreker

Volgt

Spreker

Volgt

Arnold Jongenburger

Partner Studio GRZ

Roland van Peppen

Studio GRZ

Inschrijven

De inschrijfkosten bedragen €195,- (incl. BTW).
De themadag vindt plaats op 14 april 2023 in het FIGI-Theater in Zeist. 
Wil je er bij zijn? Schrijf dan snel in.

Partners van deze themadag

De themadag Gezonde Voeding & Beweging in de Revalidatie wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Foto-impressie van Themdag Voeding & Revalidatie in 2022

Datum

Vrijdag 14 april 2023
van 9.30 – 16.30 uur

Locatie

FIGI Theater in Zeist

Kosten

€ 195,- incl. BTW

Max. deelnemers

100 personen

Accreditatie

Er is geen accreditatie  aangevraagd