Geriatrische Revalidatie volgens Wilco Achterberg en Jos Schols

Prof. Wilco Achterberg en prof. Jos Schols schetsen samen met Ian Cameron en Jürgen Bauer een beeld van geriatrische revalidatie. Zij duiden in een editorial bijdrage in het tijdschrift JAMDA (april 2019) het begrip geriatrische revalidatie, ze beschrijven de patiëntkarakteristieken en waarom uitkomstmaten vanuit internationaal perspectief bekeken van belang zijn. Naast deze beschrijving van de

Lees Meer

Nieuw blog Wilco Achterberg

Op ons komend Jaarcongres GRZ op 26 januari 2018 zal prof. dr. Wilco Achterberg zijn visie op de toekomst van geriatrische revalidatie schetsen. In zijn presentatie gaat hij onder andere aandacht besteden aan de thema’s die zijn verwoord in de Onderzoeksagenda Geriatrische Revalidatiezorg. Deze onderzoeksagenda is op het Verenso-congres 2017 inmiddels officieel gepresenteerd. Wij vroegen

Lees Meer