Nieuw blog Lian Tijsen

Wij werden een tijd geleden door Lian Tijsen uitgenodigd om samen met andere experts over het thema ‘Therapeutisch klimaat in de geriatrische revalidatie’ na te denken. Zij had ons in het kader van haar promotieonderzoek bijeengebracht en daar werden de eerste contouren geschetst van wat we met elkaar onder ‘Revalidatieklimaat’ verstaan. Inmiddels is Lian een

Lees Meer

Onderbouwing van het Revalidatieklimaat

Deze maand publiceerde Lian Tijsen, samen met Els Derksen, Wilco Achterberg en Bianca Buick het artikel Challenging rehabilitation environment for older patients in het tijdschrift Clinical Interventions in Aging (2019:14 1451-1460). In deze review vonden zij na bestudering van 51 artikelen zeven hoofddomeinen die het construct ‘revalidatieklimaat’ (de auteurs kiezen in het Engelstalige artikel voor de term ‘challenging rehabilitation

Lees Meer