Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg

De Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg verscheen in maart 2013. Deze zorgvuldig door het Consortium Geriatrische Revalidatie LUMC/VUmc/MUMC samengestelde leidraad geeft (GRZ-)zorginstellingen, professionals en zorgverzekeraars handvatten om goede zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. In de Leidraad zijn ook voorbeelden opgenomen van geslaagde ‘Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg’. De Leidraad Geriatrische Revalidatie kunt u op onze website bij GRZ-publicaties

Lees Meer