Blog ‘GRZ en WLZ: Two different animals in a cage?’

Op 30 november jl. organiseerde Studio GRZ een bestuurdersdag met als thema: “Toekomststrategie Geriatrische Revalidatie”. Ik mocht de eerste presentatie van de dag verzorgen met bovenstaande titel. Wat zijn de overeenkomsten tussen de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) en de langdurige zorg (WLZ)? Zijn het logische partners? Of zijn er verschillen die een aparte wijze van

Lees Meer

Nieuw blog Lammert Kraaijeveld

Binnen de medisch-specialistische revalidatie (MSR) is het centraal plannen van de patiëntenzorg al jaren gemeengoed. Binnen de GRZ wordt nog veelvuldig door therapeuten zelf de planning gemaakt van de patiëntenzorg. De afgelopen tijd heeft Studio GRZ samen met VIR e-Care Solutions een aantal Ovale Tafel Sessies gehouden met Managers Behandelzorg GRZ. Op basis van discussies

Lees Meer