Studio GRZ

Platform

Studio GRZ is een platform voor professionals in de Geriatrische Revalidatie. Naast het informeren over actuele ontwikkelingen in de Geriatrische RevalidatieZorg (GRZ) verzorgt Studio GRZ ook training en advies aan GRZ-instellingen en haar professionals.

Doel

Het doel van Studio GRZ is om meer eenduidigheid, afstemming, transparantie, samenwerking en evidence-based beleid in de GRZ door te voeren. De Leidraad-Geriatrische-Revalidatie-Zorg (2013) fungeert hierbij als een van de uitgangspunten. Partners ondersteunen Studio GRZ bij het implementeren van dit GRZ-beleid.

Vennoten

Studio GRZ wordt geleid door drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen. Zij hebben beiden hun sporen verdiend als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper in het complexe werkveld van de (geriatrische) revalidatie. Naast werkzaamheden als professional in de zorg hebben zij ook management- en beleidsfuncties vervuld in revalidatiecentra en verpleeghuizen. De laatste jaren werkten zij al samen vanuit hun afzonderlijke bureaus ALJ Consult en VanP&D Training & Advies in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van scholingsprogramma’s voor intra- en ambulante zorg voor kwetsbare ouderen.
Vanaf 1 juli 2016 is Studio GRZ als een vennootschap onder firma (VOF) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Partners

Studio GRZ heeft een samenwerkingsverband met

  • Ouderengeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
    Afstemming met het LUMC vindt plaats met prof. dr. W.P. Achterberg en dr. R. Van Balen.
  • Ouderengeneeskunde en GERION (opleidingsinstituut voor specialisten ouderengeneeskunde) van Vrije Universiteit medisch centrum (VUmc – Amsterdam).
    Afstemming vindt plaats met dr. Martin Smalbrugge en drs. Aafke de Groot.

Quote
Prof. Dr. Wilco Achterberg

(Hoogleraar Ouderengeneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum – LUMC):

“Het gezamenlijke doel van Studio GRZ en het Leids Universitair Medisch Centrum: LUMC (Ouderengeneeskunde) is het implementeren en verder ontwikkelen van de Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg, zodat een meer eenduidig en transparant GRZ-beleid ontstaat. Daarnaast willen Studio GRZ en het LUMC samenwerken bij het verspreiden en implementeren van best-evidence om tot een zo optimaal mogelijke GRZ te komen.”