Wie zijn wij?

Studio GRZ is opgericht door drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen. Zij hebben beiden hun sporen verdiend als fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper in het complexe werkveld van de (geriatrische) revalidatie. Naast werkzaamheden als professional in de revalidatie hebben zij ook management-, beleids-, onderzoeks- en onderwijsfuncties vervuld in revalidatiecentra, verpleeghuizen en gezondheidszorgonderwijs. Zij hebben elkaar gevonden in hun passie voor revalidatie. Ze delen hun affiniteit voor dit vakgebied, realiseren zich dat (geriatrische) revalidatie belangrijk werk is en willen zich graag inzetten om de revalidatie verder te verbeteren. Daarom hebben zij op 1 juli 2016 Studio GRZ als een vennootschap onder firma (VOF) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.


Waar staan wij voor?  

Studio GRZ is een platform voor professionals. Studio GRZ is erop gericht om, in samenwerking en verbinding met alle betrokkenen, zoveel mogelijk kennis over de geriatrische revalidatie te delen en te verspreiden. Studio GRZ wil op een enthousiaste en inspirerende wijze de professionals in de (geriatrische) revalidatie uitdagen om verbeteringen in hun vak ‘geriatrische revalidatie’ door te voeren. Studio GRZ doet daarbij een beroep op de proactieve professionele attitude van de revalidatieprofessionals.


Wat doen wij? 

Studio GRZ informeert via haar website geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de geriatrische revalidatie. Studio GRZ organiseert een jaarcongres en diverse themadagen voor de diverse doelgroepen uit de geriatrische revalidatie en het eerstelijnsverblijf. Daarnaast verzorgt Studio GRZ in samenwerking met experts ook trainingen voor revalidatie-instellingen en haar professionals. 
Studio GRZ is betrokken is bij de meest recente ontwikkelingen en werkt samen met een breed netwerk van stakeholders. Vanuit dit brede overzicht van de, snel veranderende regelgeving, en actuele ontwikkelingen, adviseert Studio GRZ op bestuurlijk en managementniveau GRZ-instellingen over hun beleids-, positionerings- en inrichtingsvraagstukken.  


Samenwerkingsverbanden 

Studio GRZ heeft een formeel samenwerkingsverband met: 


“Het gezamenlijke doel van Studio GRZ en UNC-ZH/Leids Universitair Medisch Centrum: LUMC (Ouderengeneeskunde) is het implementeren en verder ontwikkelen van de Leidraad Geriatrische Revalidatie Zorg, zodat een meer eenduidig en transparant GRZ-beleid ontstaat. Daarnaast willen Studio GRZ en het UNC-ZH/LUMC samenwerken bij het verspreiden en implementeren van best-evidence om tot een zo optimaal mogelijke GRZ te komen.”

Prof dr. Wilco Achterberg, Hoogleraar Ouderengeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)