Revalidatiedoelen meetbaar maken m.b.v. de basisset meetinstrumenten geriatrische revalidatie

De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontwikkelt zich snel. Daarbij blijft het gebruik van meetinstrumenten bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van de revalidatie relatief achter. Behandelaars, werkzaam in de GRZ, gebruiken wel meetinstrumenten, maar er lijkt weinig overeenstemming te zijn over welke instrumenten geschikt zijn om standaard af te nemen bij elke GRZ-revalidant en welke bij specifieke diagnosegroepen. Spelen onderstaande vragen ook bij uw organisatie?

 • Hoe krijgen we beter zicht op de uitkomstmaten van onze revalidatie?
 • Is de vooruitgang van deze revalidant ook objectief vast te stellen?
 • Welke meetinstrumenten zijn eigenlijk geschikt voor de GRZ doelgroep?
 • Hoe kunnen we op basis van harde gegevens ons vergelijken met andere GRZ aanbieders?
 • Hoe kunnen we het individuele revalidatieplan evalueren met behulp van meetinstrumenten?

Door zorgorganisatie Laurens (Rotterdam) geïnitieerd en verder ontwikkeld door het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een basisset meetinstrumenten tot stand gekomen. De implementatie van deze set meetinstrumenten betekent een grote stap in de transparantie en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in de geriatrische revalidatie.

Studio GRZ en het UNC-ZH vinden het implementeren van de basisset meetinstrumenten pas succesvol als meten en evalueren met behulp van de meetgegevens wordt geïntegreerd in het revalidatietraject en zinvol wordt gebruikt tijdens het MDO. Het doel van deze scholing is om GRZ-teams te helpen om het gebruik van meetinstrumenten een vast onderdeel te laten zijn van het revalidatietraject. Met die meetinstrumenten creëer je een totaalbeeld van de revalidant/client waarmee input wordt geleverd voor een optimaal revalidatieplan.

 

De training wordt verzorgd voor alle leden van het GRZ-team, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, etc. Max. groepsgrootte is 24. Bij meer deelnemers zijn er alternatieve oplossingen mogelijk.

Tijdens de training komen de volgende thema’s aan bod:

 • De zin en onzin van meten in de geriatrische revalidatie
 • Een uitgebreide toelichting met inzet van experts op de diverse meetinstrumenten
 • Instructie voor het invullen en gebruiken van (een deel van) de set meetinstrumenten
 • Het gebruik van meetinstrumenten om het individuele revalidatieplan te evalueren
 • Meerdere toepassingen van meetgegevens.

De 2-daagse training wordt aangeboden aan het gehele interdisciplinair GRZ-team. Er zitten enkele weken tussen de twee cursusdagen.  Tijdens de scholing wordt samen met het team het belang van het gebruik van meetinstrumenten in de behandeling verkend en worden er keuzes gemaakt welke meetinstrumenten uit de UNC-ZH-set in de dagelijkse praktijk gebruikt gaan worden. Per gekozen meetinstrument wordt vervolgens een instructie verzorgd. Uitgangspunt is dat altijd het meetinstrument de USER gebruikt gaat worden.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

De eerste module (‘USE the USER’) van de incompany-training ‘Revalidatiedoelen meetbaar maken’ gaven (of geven) wij aan de GRZ-teams van:

 • Aafje in Roterdam
 • Dillenburg (Zonnehuisgroep) in Vlaardingen
 • Old Wolde (Oosterlengte) in Winschoten
 • Patyna in Sneek
 • Saffier in Den Haag
 • Topaz Revitel in Leiden

Module 1 (“USE the USER’) van de cursus ‘Revalidatiedoelen meetbaar maken’ was een leuke en inspirerende cursus die medewerkers een vernieuwde kijk heeft gegeven over het gebruik van de USER binnen de GRZ. Met veel enthousiasme gaat men nu aan de slag met het maken van afspraken en het aanpassen van werkwijzen – Frank de Groot, Hoofd Revalidatie, De Dillenburg, Zonnehuisgroep Vlaardingen

 

Door de eerste module ‘Use the USER’ van de incompany-training ’Revalidatiedoelen meetbaar maken’ van Studio GRZ zijn onze beide GRZ-teams nu enthousiast geworden over het inzetten en de mogelijkheden van de USER in de revalidatie. Er wordt druk onderling overlegd, het is een belangrijk onderdeel van het MDO geworden en wordt als meerwaarde gezien in het revalidatieproces van onze cliënten! – Marjoleine Hofland, Leidinggevende Behandelteam, Saffier, Den Haag

Offerte aanvragen

Heb je interesse in de training ‘Revalidatiedoelen meetbaar maken’? Vul hieronder het aanvraagformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Docenten

drs. Arnold Jongenburger

Kerndocent Studio GRZ

dr. Roland van Peppen

Kerndocent Studio GRZ

Foto-impressie

Data

In overleg met opdrachtgever

Locatie

Incompany op uw locatie

Kosten

Op aanvraag, de training is vrijgesteld van BTW

Max. deelnemers

Max. 24 personen per groep

Accreditatie

Voor deze interdisciplinaire training wordt geen accreditatie aangevraagd