Leidingnemen in Samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GR

Met de training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de geriatrische revalidatie’ biedt Studio GRZ jou handvatten om jouw rol als spil op de GR-afdeling in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde nog beter te vervullen.

De positionering van verpleegkundig specialisten in de geriatrische revalidatie verschilt nu nog per instelling. Wat verwacht het GR-team van de verpleegkundig specialist? Is de taakafbakening helder met de specialist ouderengeneeskunde? Neemt de verpleegkundig specialist leiding in het GR-team? Kan de verpleegkundig specialist leidingnemen in de samenwerking in het interdisciplinaire GR-team?
Het competentieprofiel van verpleegkundig specialisten geeft richting. Samen met andere modellen uit de revalidatie, opvattingen van experts uit de GR en ideeën van medecursisten ga je in deze cursus op zoek naar jouw positionering op jouw GR-afdeling.

Het toerusten van de verpleegkundig specialist voor haar/zijn rol als leidingnemende professional in een interdisciplinair samenwerkend GR-team.

De training is bedoeld voor verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GR). De training wordt in een groep van 8 tot 12 deelnemers gegeven.

De training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GR’ biedt jou als verpleegkundig specialist handvatten, instrumenten en vaardigheden om de samenwerking binnen het team te vergroten en meer sturing te geven op jouw GR-afdeling.
Op basis van inzicht in de samenhang van diverse interne en externe variabelen die teamsamenwerking -en daaruit voortkomende teamresultaten- beïnvloeden, ontwikkel je een visie op teamsamenwerking in de GR. Je formuleert jouw eigen (persoonlijke) ontwikkelacties om een nog sterkere positie te verkrijgen op de afdeling. Vervolgens deel je deze inzichten met de overige teamleden en formuleer je met de suggesties van jouw teamleden een verbeterplan (veranderplan) voor jouw GR-afdeling. Voor dit plan creëer je draagvlak voor het doorvoeren van de verbeteringen (vaak veranderingen). Daarna volgt een uitwerking en implementatie van deze veranderingen op jouw GR-afdeling en wordt jouw leidingnemende rol in dit traject geëvalueerd.
De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • Jouw positie binnen het interdisciplinaire team.  
 • Diverse rollen en jouw eigen invulling daarvan. 
 • De verhouding t.o.v. de specialist ouderengeneeskunde en het GR-team.
 • Analyse van jouw eigen GR-team.
 • (Inhoudelijk) leidinggeven aan teams. 
 • Teamcommunicatie en het verloop van de teamvergadering.
 • Leidinggeven aan professionals.
 • Verandermanagement in de praktijk.

In de drie trainingsdagen, verspreid over ongeveer 2 maanden, met een vierde dag als terugkomdag, staat de praktische vertaling van de aangereikte theorieën en modellen centraal. De training heeft daarmee twee blokken, een trainingsblok van 2 maanden en een implementatieblok van ongeveer 4 maanden. Door de opbouw van de training is het mogelijk om de opgedane kennis direct in de GR-praktijk te brengen en de ervaringen in de trainingssessies als casuïstiek te gebruiken.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

Vanaf 2018 vonden al drie cursussen plaats met verpleegkundig specialisten van Amstelring, Cicero Zorggroep, Goudenhart, Land van Horne, De Riethorst Stromenland, De Zorgcirkel, Pieter van Foreest, Revalidatiezorg Dordrecht, Saffiergroep, Thebe, Topaz, Zorggroep Meander, Zorgsaam en ZZG Zorggroep.
Enkele reacties van deelnemers:

 • “Ik ben me zeer bewust geworden van meerwaarde leidingnemen als VS en heb tools meegekregen”
 • “De cursus geeft inzicht in je eigen rol / positie als VS en helpt je nadenken hoe jij jezelf verder kunt ontwikkelen en hoe je op de juiste wijze leiding durft te nemen”
 • “De cursus geeft verdieping, persoonlijke groei en motivatie en laat je andere VS uit de GRZ ontmoeten”

Inschrijven

Heb je interesse in de cursus ‘Leidingnemen in Samenwerking’? Schrijf dan in via onze ‘winkel’. Klik op onderstaande button en je kunt kiezen uit iDeal of overboeking. In dat laatste geval krijg je een factuur toegestuurd. 

Docenten

drs. Arnold Jongenburger

Kerndocent Studio GRZ

dr. Roland van Peppen

Kerndocent Studio GRZ.

Marjolijn Broers-Onkenhout, MSc ANP

Verpleegkundig specialist bij ViVa! Zorggroep & Bestuurslid Netwerk Verpleegkundig Specialisten in het Verpleeghuis

Hans Stravers

Directeur Kortdurende Zorg bij Laurens in Rotterdam

Foto-impressie

Data

Nieuwe reeks 2022-2023 op de woensdagen:

– 9 november 2022
– 7 december 2022
– 11 januari 2023
– 12 april 2023

Locatie

Landgoed de Horst in Driebergen

Kosten

€ 1495,00 vrijgesteld van BTW

Groepsgrootte

8-12 personen

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 26 punten in het Verpleegkundig Specialisten Register