Leidingnemen in Samenwerking door verpleegkundig specialisten in de GR

Met de training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten, of physician assistants, werkzaam in de geriatrische revalidatie’ biedt Studio GRZ jou handvatten om jouw rol als spil op de GR-afdeling in afstemming met de specialist ouderengeneeskunde nog beter te vervullen.

De positionering van verpleegkundig specialisten (VS) of physician assistants (PA) in de geriatrische revalidatie verschilt nu nog per instelling. Wat verwacht het GR-team van de VS en PA? Is de taakafbakening helder met de specialist ouderengeneeskunde? Neemt de VS of PA leiding in het GR-team? Kan de VS of PA leidingnemen in de samenwerking in het interdisciplinaire GR-team?
Het competentieprofiel van verpleegkundig specialisten geeft richting. Samen met andere modellen uit de revalidatie, opvattingen van experts uit de GR en ideeën van medecursisten ga je in deze cursus op zoek naar jouw positionering op jouw GR-afdeling.

Het toerusten van de verpleegkundig specialist of physician assistant voor haar/zijn rol als leidingnemende professional in een interdisciplinair samenwerkend GR-team.

De training is bedoeld voor verpleegkundig specialisten en physician assistants die werkzaam zijn in de Geriatrische Revalidatie (GR). De training wordt in een groep van 8 tot 12 deelnemers gegeven.

De training ‘Leidingnemen in samenwerking door verpleegkundig specialisten en physician assistants in de GR’ biedt jou als VS of PA handvatten, instrumenten en vaardigheden om de samenwerking binnen het team te vergroten en meer sturing te geven op jouw GR-afdeling.
Op basis van inzicht in de samenhang van diverse interne en externe variabelen die teamsamenwerking -en daaruit voortkomende teamresultaten- beïnvloeden, ontwikkel je een visie op teamsamenwerking in de GR. Je formuleert jouw eigen (persoonlijke) ontwikkelacties om een nog sterkere positie te verkrijgen op de afdeling. Vervolgens deel je deze inzichten met de overige teamleden en formuleer je met de suggesties van jouw teamleden een verbeterplan (veranderplan) voor jouw GR-afdeling. Voor dit plan creëer je draagvlak voor het doorvoeren van de verbeteringen (vaak veranderingen). Daarna volgt een uitwerking en implementatie van deze veranderingen op jouw GR-afdeling en wordt jouw leidingnemende rol in dit traject geëvalueerd.
De volgende thema’s komen tijdens de training aan bod:

 • Jouw positie binnen het interdisciplinaire team.  
 • Diverse rollen en jouw eigen invulling daarvan. 
 • De verhouding t.o.v. de specialist ouderengeneeskunde en het GR-team.
 • Analyse van jouw eigen GR-team.
 • (Inhoudelijk) leidinggeven aan teams. 
 • Teamcommunicatie en het verloop van de teamvergadering.
 • Leidinggeven aan professionals.
 • Verandermanagement in de praktijk.

In vier trainingsdagen, met dag 4 als terugkomdag, staat de praktische vertaling van de aangereikte theorieën en modellen centraal. De training heeft daarmee twee blokken, een trainingsblok van 2 maanden en een implementatieblok van ongeveer 4 maanden. Door de opbouw van de training is het mogelijk om de opgedane kennis direct in de GR-praktijk te brengen en de ervaringen in de trainingssessies als casuïstiek te gebruiken.

Gratis de folder van deze training downloaden? Klik dan hier

Vanaf 2018 vonden al vijf cursussen plaats met verpleegkundig specialisten (en inmiddels 2 physician assistants) van Amstelring, Cicero Zorggroep, Goudenhart, Land van Horne, De Riethorst Stromenland, De Zorgcirkel, Pieter van Foreest, Revalidatiezorg Dordrecht, Saffiergroep, Thebe, Topaz, Zorggroep Meander, Zorgsaam, ZZG Zorggroep, De MARQ, Mijzo, Novicare, Careyn, Van Neynsel, Kwadrantgroep, Pleyade, Vitalis, Azora en Dores Herstelzorg.
Enkele reacties van deelnemers:

 • “Deze cursus heb ik met enthousiasme gedaan. De duidelijkheid, inhoud en interactie was zoals ik mij had voorgesteld bij het inschrijven. De cursus was voor mij een waardevolle toevoeging voor de rol van verpleegkundig specialist in de GRZ” . Sharon Soe Agnie, verpleegkundig specialist, Careyn
 • “Tijdens deze cursus heb ik veel geleerd van praktijkervaringen van andere VS en PA en persoonlijke groei doorgemaakt. Lotte Joosten, verpleegkundig specialist, Vitalis
 • “Ik ben me zeer bewust geworden van meerwaarde leidingnemen als VS en heb tools meegekregen”
 • “Als eerste Physician Assistent  heb ik de cursus mogen doen tussen de Verpleegkundig Specialisten. Dit was ontzettend leerzaam. Ik heb inzicht gekregen in mijn manier van leidinggeven en tips om een team beter te kunnen laten samenwerken. Daarnaast is het ontzettend leuk en leerzaam om ervaringen onderling te delen.” Jelmer Koolstra, physician assistent, Kwadrantgroep
 • “De cursus geeft inzicht in je eigen rol / positie als VS en helpt je nadenken hoe jij jezelf verder kunt ontwikkelen en hoe je op de juiste wijze leiding durft te nemen”
 • “De cursus geeft verdieping, persoonlijke groei en motivatie en laat je andere VS uit de GRZ ontmoeten”

Inschrijven

Heb je interesse in de cursus ‘Leidingnemen in Samenwerking’? Schrijf dan in via onze ‘winkel’. Klik op onderstaande button en je kunt kiezen uit iDeal of overboeking. In dat laatste geval krijg je een factuur toegestuurd. 

Docenten

drs. Arnold Jongenburger

Kerndocent Studio GRZ

dr. Roland van Peppen

Kerndocent Studio GRZ.

Marjolijn Broers-Onkenhout, MSc ANP

Verpleegkundig specialist bij ViVa! Zorggroep & Bestuurslid Netwerk Verpleegkundig Specialisten in het Verpleeghuis

Hans Stravers

Directeur Kortdurende Zorg bij Laurens in Rotterdam

Foto-impressie

Data

Nieuwe reeks start begin 2024 op de woensdagen:

– 10 januari 2024
– 7 februari 2024
– 13 maart 2024
– 26 juni 2024

Locatie

Landgoed de Horst in Driebergen

Kosten

€ 1495,00 vrijgesteld van BTW

Groepsgrootte

8-12 personen

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 27 punten in het Verpleegkundig Specialisten Register