e-learning Voeding & Revalidatie

 • Vind jij aandacht voor het juiste eten en drinken in de (geriatrische) revalidatie belangrijk voor het herstel van de revalidant?
 • Ben je ook van mening dat het eten en drinken van de revalidant tijdens het revalidatietraject lekker en gezellig zijn!
 • Besef je dat revalideren misschien wel benaderd moet worden als topsport en dat een revalidant voor eten en bewegen goed begeleid moet worden?
 • Weet jij als revalidatieprofessional eigenlijk wel genoeg over de meerwaarde van goed eten en drinken in de revalidatie?

 

Ben jij de professional die meer wil weten over dit thema? Dan is deze ‘e-learning Revalidatie & Voeding’ echt iets voor jou.

De e-learning Voeding & Revalidatie is modulair opgebouwd en kan individueel gevolgd worden.

Je leert in de e-learning Voeding & Revalidatie het zorg- en/of ondersteuningsproces rondom het eten en drinken van de revalidant vorm te geven door:

 • de voedingssituatie van de revalidant (en mogelijk zijn mantelzorger(s)) te analyseren, te verifiëren en te rapporteren;
 • de gezondheid van de revalidant te bevorderen, door samen met revalidant en mantelzorger(s) individuele ondersteuningsvragen en toetsbare zorgresultaten (d.m.v. klinimetrie) op het gebied van eten en drinken te formuleren;
 • de gezondheid van revalidanten te bevorderen door voorlichting te geven over eten en drinken op het gebied van secundaire of tertiaire preventie;
 • efficiënte en effectieve interventies in te zetten, die zoveel mogelijk evidence-based zijn en gericht zijn op gezond eten en drinken voor het herstellen, behouden en verbeteren van het revalidatievermogen en de gezondheid van de revalidant;
 • in samenwerking met andere professionals in het interdisciplinaire team het revalidatiepotentieel van de revalidant te bevorderen door het juiste en individueel afgestemde aanbod van eten en drinken te bieden;
 • vanuit verschillende perspectieven op eten en drinken te kijken naar aspecten zoals samen beslissen, zelfmanagement, revalidant en mantelzorgparticipatie, eigen regie.
De volgende specifieke leerdoelen komen in de verschillende modules aan de orde.

 • De deelnemer kan de determinanten van gezondheid, gedrag en sociale situatie met betrekking tot eten en drinken beschrijven.
 • De deelnemer weet hoe hij/zij kennis kan vergaren en kan een zoekstrategie opzetten, voor het opzoeken van literatuur in boeken, op internet en via databases (pubmed, cinahl etc.).
 • De deelnemer kan beschouwen op en beschrijven welke ethische aspecten een rol spelen met betrekking tot het stimuleren van gezond eten en de relatie met de eigen verantwoordelijkheid van de revalidant.
 • De deelnemer analyseert verzamelde gegevens van een revalidant, welke zijn verkregen door observatie, meten, ervaring, gesprekken met revalidant en mantelzorger, collega’s van andere disciplines, protocollen en richtlijnen.
 • De deelnemer hanteert screeningsinstrumenten om de voedingstoestand van revalidanten in kaart te brengen en kan aangeven hoe hierna te handelen.
 • De deelnemer concludeert wat potentiële en huidige problemen rondom eten en drinken zijn door te evalueren en een weging aan te brengen in de verzamelde gegevens.
 • De deelnemer kan op basis van argumenten vaststellen in welke mate een protocol of richtlijn toepasbaar is bij een revalidant met voedingsvraagstukken.
 • De deelnemer kan de toepasbaarheid van voedingsinterventies vanuit de (wetenschappelijke) literatuur beoordelen en vertalen naar een individuele revalidant.
 • De deelnemer past de juiste voedingsinterventies toe, passende bij de fase van revalidatie en de individuele revalidant.
 • De deelnemer is in staat om voorbeelden van voedingsinterventies te noemen die zelfmanagement van de revalidant bevorderen.
 • De deelnemer kan verwoorden hoe hij/zij de eigen regie van revalidant en mantelzorger rondom eten en drinken kan bevorderen.
 • De deelnemer beargumenteert wat de verschillen zijn in eigen regie (cognitief, juridisch, fysiek) voor verschillende revalidanten met verschillende diagnosen.
 • De deelnemer benoemt voorbeelden van voedingsvraagstukken vanuit de context van verschil in etnische afkomst, taal, religie en is in staat om het voedingsaanbod daarop af te stemmen.
 • De deelnemer kan de revalidant en mantelzorger tijdens de behandel-/zorg-/begeleidingsfase bij eten en drinken ondersteunen bij het besluitvormingsproces door consequenties van iedere optie te helpen verduidelijken en uit te nodigen actief deel te nemen aan de besluiten.
 • De deelnemer signaleert de noodzaak voor inschakelen van experts rondom eten en drinken en benoemt hoe deze binnen en buiten de organisatie ingeschakeld kunnen worden.
 • De deelnemer verwoordt zijn/haar vaardigheden (bv. lichaamstaal, zelfde taal spreken, houding, luisteren, motiverende gespreksvoering, conflicthantering) die nodig zijn om contact te leggen en in gesprek te gaan met revalidanten, mantelzorgers en zorgprofessionals van verschillende disciplines
 • De deelnemer motiveert wat in een overdracht hoort met betrekking tot eten en drinken, bijvoorbeeld overdracht naar (t)huis(zorg).
 • De deelnemer reflecteert het eigen handelen en kan sterke punten en de eventuele verbeterpunten in het eigen handelen benoemen.
 • De deelnemer zet uiteen op welke wijze deze een verbetertraject kan starten om voedingsvraagstukken op te lossen.
Het doel van de e-learning Voeding & Revalidatie is om professionals maar ook revalidatie-instellingen te ondersteunen bij het beter integreren van ‘eten en drinken van de revalidant’ in zijn/haar revalidatietraject. Kwetsbare oudere ouderen moeten een serieuze kans krijgen op herstel en terugkeer naar hun eigen thuissituatie en sociaal netwerk. Daarom is het belangrijk dat revalidatieprofessionals zich inzetten voor de beste zorg, behandeling en begeleiding aan de (oudere en soms kwetsbare) revalidanten en mantelzorgers. Ook met betrekking tot eten en drinken.

Deze e-learning is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de revalidatie en die meer willen weten over het belang van voeding in de revalidatie. Specifiek geldt dat voor diëtisten, voedingsassistenten, koks en fysiotherapeuten. Maar ook voor de andere leden van het revalidatieteam is dit een uiterst nuttige training.

De e-learning heeft een totale studiebelasting van ongeveer 20-25 uur en is modulair van opzet. De cursus is opgebouwd uit 16 modules en start steeds met een inleiding of met casuïstiek. Bij sommige modules maak je een korte kennistoets van 4-5 vragen om je kennis rondom de module te toetsen. Alle toetsen zijn opgebouwd uit de lesstof van de module. Het is daarom belangrijk om de lesstof goed te bestuderen en de opdrachten te maken. Heb je een toets niet gehaald dan mag je deze na 24 uur weer opnieuw maken. De toets staat als dat nodig is, in totaal per module 3x voor je klaar. Aan het einde van elke module volgen een aantal opdrachten.

De e-learning wordt aangeboden via de digitale Leeromgeving Studio GRZ. Na inschrijving ontvang je een inlogcode en kun je op jouw account 6 maanden toegang krijgen tot deze online-leeromgeving. De leeromgeving is te bereiken via de oranje button ‘Mijn Leeromgeving’ aan de bovenzijde van de website Studio GRZ: www.studioGRZ.nl

Inschrijven

Heb je interesse in de e-learning Voeding & Revalidatie? Schrijf dan in via onze ‘winkel’. Klik op onderstaande button om in te schrijven. Je kunt kiezen voor een iDeal-betaling of ‘bankoverdracht’. In dat laatste geval krijg je een factuur toegestuurd.

Nadat je bent ingeschreven stuurt Studio GRZ je een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot de online Leeromgeving Studio GRZ. Jouw persoonlijke inlogcode blijft gedurende zes maanden beschikbaar. Daarna vervalt de toegang voor deze cursus op de Leeromgeving Studio GRZ.

Docenten

De cursus Voeding & Revalidatie is ontwikkeld door dr. Bianca Buijck met ondersteuning van drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen.

dr. Bianca Buijck

Cursusontwikkelaar Studio GRZ

drs. Arnold Jongenburger

cursusontwikkelaar Studio GRZ

dr. Roland van Peppen

Cursusontwikkelaar Studio GRZ

Foto-impressie

Data

Deze e-learning kun je op elk gewenst moment starten

Locatie

Deze e-learning is opgenomen in de digitale Leeromgeving Studio GRZ 

Kosten

€ 198,- inclusief BTW

Toegang

Na inschrijving ontvang je persoonlijk account voor deze cursus. De cursus blijft 6 maanden na inschrijfdatum beschikbaar

Accreditatie

Voor deze online-cursus is geen accreditatie aangevraagd