e-learning Revalidatieattitude

 • Werk jij op een revalidatieafdeling en merk je dat daar een specifieke manier van werken van je verlangd wordt?
 • Besef je dat jouw professionele attitude op een revalidatieafdeling andere dingen van je vraagt dan op een WLZ-afdeling?
 • Wil je meer leren over revalidatie bieden vanuit de grondhouding “revalidatieattitude”?
 • Ben je benieuwd hoe je jouw competenties kan vertalen naar concreet gedrag?
 • Wil je de revalidant in beweging krijgen en hierbij begeleiden naar zelfstandigheid?
 • Weet jij als revalidatieprofessional eigenlijk wel genoeg over de meerwaarde van de revalidatieattitude?
Ben jij de professional die meer wil weten over dit thema? Dan is deze nieuwe ‘e-learning Revalidatieattitude’ echt iets voor jou.
De e-learning Revalidatieattitude is bedoeld voor alle professionals in de revalidatie: verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, logopedisten, diëtisten, psychologen, voedingsassistenten en de overige teamleden. Je kunt vanuit de revalidatieattitude:

 • de motivatie van de revalidant bevorderen, door samen met revalidant en mantelzorger(s) individuele ondersteuningsvragen op te stellen;
 • de gezondheid van revalidanten bevorderen door voorlichting en advies te geven vanuit de revalidatieattitude, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de revalidant;
 • vanuit jouw revalidatieattitude en verschillende perspectieven kijken naar aspecten zoals samen beslissen, zelfmanagement, revalidant-/mantelzorgparticipatie en eigen regie;
 • het verschil duiden tussen de grondhouding in de revalidatie en de grondhouding in de langdurige zorg.

De volgende specifieke leerdoelen komen in de verschillende modules aan de orde.

Module 2:

 • De professional heeft inzicht in welke aspecten een rol spelen met betrekking tot stimuleren en motiveren in het revalidatieklimaat, de relatie met de eigen verantwoordelijkheid van de revalidant, en kan de revalidant daarin aanmoedigen.
 • De professional analyseert verzamelde gegevens van een revalidant, welke zijn verkregen door observatie, meten, ervaring, gesprekken met revalidant en mantelzorger, collega’s van andere disciplines, protocollen en richtlijnen, en is in staat deze analyse vanuit de revalidatieattitude met de revalidant te delen en bespreken.
 • De professional kan op basis van argumenten en vanuit de revalidatieattitude vaststellen in welke mate een protocol of richtlijn toepasbaar is bij een revalidant, en daarin een balans vinden tussen helpen, begeleiden of zelf laten doen.

 

Module 3:

 • De professional is in staat om vanuit een empathische beroepshouding en oordeelvrij, de eigen regie van revalidant en mantelzorger te bevorderen.

 

Module 4:

 • De professional kan de revalidant en mantelzorger tijdens de behandel-/zorg-/begeleidingsfase ondersteunen en uitdagen bij het besluitvormingsproces rondom revalidatiedoelen, door consequenties van iedere optie te helpen verduidelijken en uit te nodigen om actief deel te nemen aan de besluiten.
 • De professional is in staat om voorbeelden van interventies te noemen die zelfmanagement van de revalidant bevorderen.
 • De professional is in staat om zijn competenties en die van andere revalidatieprofessionals in te zetten, om de doelen van revalidanten te bereiken.

 

Module 5:

 • De professional beargumenteert wat de verschillen in eigen regie (cognitief en fysiek) zijn voor verschillende revalidanten met verschillende diagnosen en kan zijn communicatie met de revalidant daarop afstemmen.
 • De professional benoemt voorbeelden van vraagstukken vanuit de context van verschil in etnische afkomst, taal of religie, en is in staat om ondanks de context verschillen vanuit de revalidatieattitude de revalidant uit te dagen en aan te moedigen om aan herstel te werken.

 

Module 6:

 • De professional past interventies toe vanuit de juiste revalidatieattitude, passend bij de fase van revalidatie en de individuele revalidant en kan de reparatiereflex onderdrukken.
 • De professional verwoordt zijn/haar vaardigheden m.b.t. revalidatieattitude (bv. lichaamstaal, zelfde taal spreken, houding, luisteren, motiverende gespreksvoering, conflicthantering) die nodig zijn om contact te leggen en in gesprek te gaan met revalidanten, mantelzorgers en revalidatieprofessionals van verschillende disciplines.

 

Module 7:

 • De professional reflecteert het eigen handelen, kan sterke punten en de eventuele verbeterpunten in de revalidatieattitude benoemen en deze met collega’s bespreken.
 • De professional is in staat om effectief samen te werken met collega’s, en kan zich ondanks verschillen in opvattingen aan de afspraken houden die gezamenlijk zijn gemaakt in het multidisciplinair/interdisciplinair overleg (MDO/IDO).

Je leert in de e-learning Revalidatieattitude om revalidatie te bieden vanuit de grondhouding “revalidatieattitude” en om jouw competenties te vertalen naar concreet gedrag. De revalidatieprofessionals zijn ontzettend belangrijk voor een goed revalidatieproces van de revalidant. Vanuit de juiste revalidatieattitude kunnen juist zij de revalidant in beweging krijgen en hiermee begeleiden naar zelfstandigheid.

De e-learning Revalidatieattitude is bedoeld voor alle professionals in de revalidatie: verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, logopedisten, diëtisten, psychologen, voedingsassistenten en de overige teamleden.

De e-learning Revalidatieattitude heeft een totale studiebelasting van 12-16 uren en is modulair van opzet. De e-learning is opgebouwd uit 7 modules en start steeds met een inleiding of met casuïstiek. Bij een aantal modules maak je een korte kennistoets van 4-5 vragen om je kennis rondom te module te toetsen. Alle toetsen zijn opgebouwd uit de lesstof van de module. Het is daarom belangrijk om de lesstof goed te bestuderen en de opdrachten te maken. Heb je een toets niet gehaald dan mag je deze na 24 uur weer opnieuw maken. De toets staat als dat nodig is, in totaal per module 3x voor je klaar. Voor het behalen van een certificaat voor deze e-learning moeten alle toetsen en toetsopdrachten voldaan zijn. Aan het einde van elke module volgen een aantal opdrachten.

De e-learning wordt aangeboden via de digitale Leeromgeving Studio GRZ. Na inschrijving ontvang je een inlogcode en kun je op jouw account 6 maanden toegang krijgen tot deze online-leeromgeving. De leeromgeving is te bereiken via de oranje button ‘Mijn Leeromgeving’ aan de bovenzijde van de website Studio GRZ: www.studioGRZ.nl

Inschrijven

Heb je interesse in de e-learning Revalidatieattitude? Schrijf dan in via onze ‘winkel’. Klik op onderstaande button om in te schrijven. Je kunt kiezen voor een iDeal-betaling of ‘bankoverdracht’. In dat laatste geval krijg je een factuur toegestuurd.

Nadat je bent ingeschreven stuurt Studio GRZ je een inlogcode waarmee je toegang krijgt tot de online Leeromgeving Studio GRZ. Jouw persoonlijke inlogcode blijft gedurende zes maanden beschikbaar. Daarna vervalt de toegang voor deze e-learning op de Leeromgeving Studio GRZ.

Docenten

De e-learning Revalidatieattitude is ontwikkeld door dr. Bianca Buijck met ondersteuning van drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen.

dr. Bianca Buijck

Cursusontwikkelaar Studio GRZ

drs. Arnold Jongenburger

cursusontwikkelaar Studio GRZ

dr. Roland van Peppen

Cursusontwikkelaar Studio GRZ

Foto-impressie

Data

Deze e-learning kun je op elk gewenst moment starten

Locatie

Deze e-learning is opgenomen in de digitale Leeromgeving Studio GRZ 

Kosten

€ 180,- inclusief BTW

Toegang

Na inschrijving ontvang je persoonlijk account voor deze cursus. De cursus blijft 6 maanden na inschrijfdatum beschikbaar

Accreditatie

Voor deze online-cursus is geen accreditatie aangevraagd