Expertgroep ontwikkelt Toolkit Bedrijfsinzicht Geriatrische Revalidatie

Tijdens een inventarisatie op de Managementdag van Studio GRZ op 9 juni 2023 bleek een groot aantal GR-organisaties negatieve bedrijfsresultaten te laten zien. Recent werd dit bevestigd in het rapport ‘Geriatrische revalidatiezorg in zwaar weer’, dat SiRM namens ActiZ publiceerde en waarin gesteld werd “dat de financiële situatie van de GRZ verslechterde tussen 2019 en 2022”. Ook tijdens de Organisatieanalyses, die Studio GRZ bij GR-organisaties uitvoert, zien we vaak dat de bedrijfsvoering nog niet optimaal ingeregeld is.  

Na de Managementdag heeft Studio GRZ het voortouw genomen om met aantal managers de ‘Expertgroep Bedrijfsinzicht GR’ te starten. Deze expertgroep bestaat Pieta Wilterdink, Constance Beeker en Gert van Empel (zelfstandigen), Marco van Duuren (Aafje,) Tanja Naastepad (AxionContinu), Roland van Peppen en Arnold Jongenburger (Studio GRZ). 

Zij zijn een aantal keer constructief bij elkaar gekomen en hebben als eerste resultaat de ‘Toolkit Bedrijfsinzicht GR’ samengesteld. Deze toolkit bestaat uit 10 ‘knoppen’ die informatie en inzicht verschaffen over cruciale aspecten van de GR-bedrijfsvoering en die richtinggevend zijn voor het realiseren van een meer gezonde financiële situatie van jouw GR-afdeling.

De Toolkit Bedrijfsinzicht GR wordt tijdens een break-outsessie op het Jaarcongres Geriatrische Revalidatie nader toegelicht. Pieta Wilterdink en Constance Beeker verzorgen deze break-outsessie namens de expertgroep. Op het Jaarcongres worden de vervolgstappen van de expertgroep kenbaar gemaakt.