Medisch Leiderschap bij interprofessionele samenwerking

De gasthoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) van VERENSO vroeg Studio GRZ een artikel te schrijven over medisch leiderschap. Dit leidde tot het bijgevoegde artikel ‘Medisch Leiderschap bij interprofessionele samenwerking in de geriatrische revalidatie’, dat vandaag verscheen in het Augustus-nummer van het tijdschrift.

Gebaseerd op onze ervaringen in de praktijk (middels onze teamtrainingen) maar ook door de ervaringen van specialiste ouderengeneeskunde die onze training Inhoudelijk Leiderschap hebben gevolgd, hebben we respect voor het werk van een specialist ouderengeneeskunde.

In het artikel schetsen we het belang voor de specialist ouderengeneeskunde van het hebben van een visie op geriatrische revalidatie. Dit betekent dat de specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie:

1 – opvattingen heeft over de wijze waarop de diverse professies met elkaar samenwerken aan het behalen van de doelen van de revalidant;

2 – een richtinggevende rol vervult in de inrichting van het multidisciplinair overleg (MDO);

3 – opvattingen heeft over het vormgeven van een revalidatieklimaat; en

4 – de focus van het gehele team richt op het hoofddoel, namelijk de terugkeer van de revalidant naar huis.

Het is voor ons duidelijk dat het voor de specialist ouderengeneeskunde in de geriatrische revalidatie hard werken is om voortdurend inhoudelijk leiderschap te tonen en uit te dragen. In het artikel onderschrijven we het idee dat medisch leiderschap van een specialist ouderengeneeskunde die werkzaam is op de geriatrische revalidatie een doorslaggevende factor is voor de kwaliteit van de geleverde revalidatie.

U kunt het volledige artikel hier lezen