Psychologen GRZ & COVID-19 Revalidatie

Gisteren spraken we een aantal psychologen, werkzaam in de geriatrische revalidatie, over hun ervaringen met revalidatie van patiënten met COVID-19. Een leuke uitwisseling van ervaringen met psychologen uit Topaz, ZorgSaam, Zonnehuisgroep Amstelland, Noorderbreedte, Zorgcirkel en Saffier. Een aantal psychologen had zich helaas moeten afmelden. 

Studio GRZ had in samenwerking met Stichting Topcare (David Engelhardt) dit initiatief genomen ,omdat ons van alle kanten werd bericht dat juist psychologen een belangrijke rol spelen bij de revalidatie van COVID-19-patiënten, alsmede in de begeleiding van de bij de revalidatie betrokken teamleden. 
Zo staat onder andere in het Behandeladvies Post-COVID 19 Geriatrische Revalidatie (Verenso, mei 2020) een prominente rol voor de psycholoog beschreven: “Bij de revalidanten spelen cognitieve en/of psychische klachten een rol zoals depressie, angst, vermijding, hyperalertheid, geheugen, slapeloosheid of posttraumatische stress”.
En ook in de recente Leidraad Nazorg IC-patiënten met COVID-19 (publicatiedatum 28 mei 2020) heeft de Federatie Medisch Specialisten oog voor de psychische effecten.

Opvallend was dat in de GRZ-instellingen waar deze psychologen werken geen grote hoeveelheden revalidanten met COVID-19 zijn opgenomen. Ondanks dat hebben zij wel het gevoel dat zij een meer belangrijke positie in besluitvorming hebben gekregen. Als voorbeeld werd genoemd dat de psycholoog een belangrijke stem heeft gekregen bij het beoordelen van de medische noodzaak (meer) bezoek toe te laten bij een revalidant. Positief was de betere samenwerking in enerzijds de psychosociale teams (samen met maatschappelijk werk en geestelijk verzorgers) en anderzijds met het gehele revalidatieteam. De psychologen waren vaker op de afdeling waar de revalidanten vertoeven en hebben daardoor kortere en betere lijnen met de verpleging & verzorging gerealiseerd.

Kortom een leuke bijeenkomst met veel uitwisseling van ervaringen, gedeelde dilemma’s en bruikbare collegiale tips. Wordt wellicht vervolgd.