Blog ‘Welke positieve punten hebben we ervaren in de COVID-19 periode?’

Tijdens onze Ovalen-Tafel-ZOOM-bijeenkomsten met managers, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en psychologen over de consequenties van COVID-19-maatregelen op de geriatrische revalidatie, hebben we ook stilgestaan bij de positieve punten die de afgelopen periode heeft gebracht. Het was een nare periode voor veel mensen. Ook de GRZ-sector werd getroffen door de consequenties die de maatregelen t.g.v. COVID-19 met zich meebrachten.
Maar vanuit verschillende kanten vernamen we dat de afgelopen maanden ook werden ervaren als een interessante periode waarbij heel veel creativiteit, saamhorigheid en een duidelijke focus op patiëntenzorg ontstond. Wat ons betreft is het dé uitdaging om de positieve punten van de afgelopen periode vast te houden. Onderstaande lijst is een opsomming van ervaringen van de deelnemers aan onze Ovalen-Tafelbijeenkomsten. Wanneer er nog aanvullingen zijn, dan houden we ons aanbevolen en kan de lijst worden uitgebreid. En heb je suggesties om te zorgen om de geopperde positieve punten in de toekomst te behouden, dan horen we dat uiteraard graag van je!

Opgehaalde positieve punten:

 • Het blijkt dat er veel meer aandacht gaat naar zaken die er werkelijk toe doen (primaire proces) en dat er minder tijd wordt besteed aan organisatorisch ‘geneuzel’.
 • Familiegesprekken kunnen prima via de telefoon of via beeldbellen worden gehouden.
 • Er wordt door fysiotherapeuten gebruik gemaakt van beeldbellen met revalidanten om oefeningen door te nemen. Dit kan een onderdeel van ambulante GRZ blijven.
 • De intakeprocedure is veel efficiënter geworden en kan op deze wijze worden behouden.
 • Het feit dat er meer op de afdeling wordt geoefend past prima in het revalidatieklimaat en lijkt de saamhorigheid in het gehele GRZ-team te vergroten.
 • Ook lijkt het belang van infectiepreventie beter te worden onderkend.
 • Door het ontbreken van bezoek is er veel meer rust op de afdeling (dit blijkt vooral op WLZ-afdelingen waarneembaar).
 • Via een YouTube-kanaal kunnen allerlei oefeningen worden ‘klaargezet’ voor de ambulante revalidatie.
 • Alle parkeerproblemen zijn opgelost.
 • Het MDO blijkt opeens via digitale bijeenkomsten efficiënter te kunnen, maar er wordt ook aangegeven dat de fysieke ontmoeting als een gemis wordt ervaren.
 • De extra aandacht en aanwezigheid van het management wordt door de professionals positief ervaren.
 • De digitalisering van allerlei processen is in een snel tempo verlopen. Er blijken opeens zaken op ICT-gebied te kunnen die voorheen veel lastiger te realiseren waren.

Wij werden ieder geval bevestigd in het idee dat een duidelijke focus in jouw werkzaamheden en een duidelijke gezamenlijke taakopvatting, de samenwerking en teameffectiviteit ten goede komt. De uitdaging is nu om te zorgen dat de gezamenlijke ambitie ook in de reguliere geriatrische revalidatie voor iedereen helder op het netvlies blijft staan. Wat ons betreft kun je niet genoeg investeren in het steeds opnieuw benadrukken van jullie gezamenlijke visie en daarmee een duidelijke focus aan te brengen in de revalidatie van jullie cliënten. De jaarplannen voor 2020 zitten wat dat betreft weer vol uitdagingen, die net als de afgelopen periode een gezamenlijke aanpak vragen. Gaat het jullie lukken om de saamhorigheid in de geriatrische revalidatie vast te houden? We horen graag jullie inspirerende voorbeelden!  Schroom niet ze naar ons te mailen. Of reageer op dit blog op onze LinkedIn-pagina.

22 juni 2020
Roland van Peppen & Arnold Jongenburger, partners Studio GRZ