Federatie Medisch Specialisten

Vrijdag 10 april 2020
Vandaag publiceerde de Federatie Medisch Specialisten het breed gedragen ‘Standpunt: Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de richtlijncommissie over IC-nazorg & Revalidatie.

Het ‘Standpunt: Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ helpt om een betere keuze te maken over het in te zetten vervolgtraject. Daarbij heeft het de voorkeur dat patiënten met COVID-19 die op de IC hebben gelegen voor ontslag uit het ziekenhuis gezien worden door een revalidatiearts, klinisch geriater of specialist ouderengeneeskunde. Bij voorkeur gebeurt dit niet op de IC zelf, maar wanneer de patiënt van de IC is overgeplaatst naar de verpleegafdeling. Indien het niet mogelijk is dat één van deze specialisten de patiënt voor ontslag ziet, dan zou op basis van een multidisciplinair overleg een besluit over het vervolgtraject kunnen worden genomen.
Uiteraard moet er bij ontslag uit het ziekenhuis een goede overdracht plaatsvinden naar de ketenpartners. Idealiter wordt er één multidisciplinaire brief opgesteld door de poortspecialist (meestal longarts of internist) en de revalidatiearts, klinisch geriater of specialist ouderengeneeskunde, en wordt in deze brief ook de informatie uit de IC ontslagbrief opgenomen.
Meer informatie treft u in het volledige Standpunt aan. U kunt dat hier downloaden. 

NB De commissie stelt: 
Het standpunt richt zich op patiënten die met COVID-19 op IC hebben gelegen. Dit wil zeker niet zeggen dat patiënten die alleen opgenomen zijn geweest op een verpleegafdeling geen nazorg behoeven. 
Federatie Medisch Specialisten, 10 april 2020