Topaz Revitel legt basis voor GRZ-jaarplan 2016

In een bomvolle zaal in Leiden hebben de GRZ-teams en het managementteam van Topaz Revitel aan elkaar gepresenteerd welke verbeterslagen zijn willen opnemen in het GRZ-jaarplan 2016. Zij deden dit als opdracht op de afsluitende training van Studio GRZ die in vier trainingen de professionals (verpleging en behandelaren) en hun leidingegevenden op weg heeft geholpen om de Leidraad GRZ beter te implementeren.
Die training heeft Studio GRZ recent ontwikkeld en in de markt gezet als “Geriatrische Revalidatie: LeidRaad & Daad”.

Inspirend was dat de GRZ-professionals en de GRZ-managers van Topaz Revitel met de gekozen thema’s op één lijn bleken te zitten. Studio GRZ heeft vertrouwen dat de gezamenlijke basis die nu gelegd is zijn vruchten gaat afwerpen. Topaz Revitel gaat een paar medewerkers aanwijzen als ‘gewetens’. Zij dragen er zorg voor dat gevraagd en ongevraagd de aandacht van de gekozen thema’s bewaakt blijft. De ‘gewetens’ mogen Studio GRZ nog consulteren indien zich de komende maanden vragen aandienen.

Uit de evaluatie van de incompany-training bleek dat er grote tevredenheid bestond onder de deelnemers over het resultaat dat middels de training al tot stand gekomen is.
Een van de deelnemers vatte kernachtig samen wat er al gerealiseerd was in de onderlinge GRZ-samenwerking bij Topaz Revitel: ‘Van Eiland naar Wijland’.
Mooier is een training niet af te sluiten.

Ook interesse in deze training? Klik hier voor meer informatie