‘USE the USER’ was een leuke en inspirerende cursus die medewerkers een vernieuwde kijk heeft gegeven over het gebruik van de USER binnen de GRZ. Met veel enthousiasme gaat men nu aan de slag met het maken van afspraken en het aanpassen van werkwijzen – Frank de Groot, Hoofd Revalidatie, De Dillenburg, Zonnehuisgroep Vlaardingen

Door de incompany-training ’USE the USER’ van Studio GRZ zijn onze beide GRZ-teams nu enthousiast geworden over het inzetten en de mogelijkheden van de USER in de revalidatie. Er wordt druk onderling overlegd, het is een belangrijk onderdeel van het MDO geworden en wordt als meerwaarde gezien in het revalidatieproces van onze cliënten! – Marjoleine Hofland, Leidinggevende Behandelteam, Saffier, Den Haag

Het meten van uitkomstmaten is een actueel onderwerp binnen de geriatrische revalidatie (GRZ). Wij meldden dit al eerder op een factsheet op onze website.
Het kenniscentrum van de Hoogstraat ontwikkelde in 2006 de USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie). De USER is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. Als de USER tijdens revalidatie regelmatig afgenomen wordt, biedt deze informatie aan de patiënt en het behandelteam over de voortgang van de revalidatie. Daarnaast kan de USER, wanneer de resultaten bekeken worden op groepsniveau, de uitkomst van klinische revalidatie voor bijvoorbeeld diagnosegroepen of behandelteams in beeld brengen. Studio GRZ wil het gebruik van de USER binnen de Geriatrische Revalidatie graag stimuleren en heeft daarvoor onderstaande training ontwikkeld.

Doel
Kennis opdoen over de USER en het gebruik daarvan binnen de Geriatrische Revalidatie. Oefenen met het gebruik van de USER als instrument om de voortgang van uw revalidatieprogramma te monitoren.

Doelgroep
De training is bedoeld voor alle leden van het interdisciplinaire GRZ-team, zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, etc.

Inhoud
De training ‘USE the USER in de GRZ’ behandelt de achtergronden van de USER en het gebruik ervan binnen de Geriatrische Revalidatie. Het gebruik om de voortgang van het revalidatietraject te monitoren komt uitgebreid aan bod. Daarmee krijgen ook de thema’s ‘Waarom meten?’ en ‘Doelgericht revalideren’ aandacht. Ook krijgt u een korte praktijkgerichte (invul)instructie en oefent u in het afnemen van de USER. Tijdens de training maken we ook gebruik van uw eigen casuïstiek en eventuele videobeelden.

Invulling
Deze training bestaat uit twee dagdelen met een tussenperiode van enkele weken en wordt uitsluitend incompany aangeboden. De deelnemende professionals kunnen door de training in de eigen setting de opgedane kennis direct vertalen naar gebruik op de eigen afdeling.

Docenten
De kerndocenten zijn dr. Roland van Peppen en drs. Arnold Jongenburger.

Data:
De data worden in overleg met u vastgesteld.

Deelnemende instellingen
De incompany-training ”USE the USER in de GRZ’ gaven (of geven) wij aan de GRZ-teams van:

Kosten:
Offerte van deze cursus sturen wij u toe nadat we uw scholingsvraag met u hebben verkend.
In 2019 ontvangen leden van het UNC-ZH 20% korting op deze training.
Groepsgrootte max. 24; bij grotere groepen aanpassingen in overleg.

Interesse:
Heeft u interesse in de incompany-training ‘USE the USER in de GRZ’?, dan kunt u contact met ons opnemen via info@studiogrz.nl